Fenotypizace - Catrin

Fenotypizace

Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D.
Vedoucí skupiny
Telefon +420 585 634 855
E-mail lukas.spichal@upol.cz
Profilová stránka

Cílem výzkumné skupiny Fenotypizace  je vývoj a aplikace metod automatizované, neinvazivní fenotypizace pro monitoring environmentálních interakcí rostlin v kontrolovaných a polních podmínkách a implementace inovativních hardware a software nástrojů vedoucích ke zvýšení efektivity selekce nových zemědělských a biotechnologických technologií. Fenotypická plasticita modelových i hospodářsky významných rostlin je studována jednak pomocí indoor fenotypizační platformy vybavené senzory pro RGB, fluorescenční, multispektrální a termální snímkování v kontrolovaných podmínkách umožňujících simulaci širokého spektra stresových faktorů a také v polních podmínkách s využitím bezpilotních strojů (UAV). Využíváme pokročilých postupů obrazové analýzy a zpracování velkých dat multivariantními statistickými metodami a zabýváme se implementací metod strojového učení. Zájem naší skupiny je dále soustředěn na využití velkokapacitních screeningových biotestů pro vyhledávání nových molekul a biostimulantů s prakticky uplatnitelnou biologickou aktivitou v podobě komercializovatelných agrochemikálií a přípravků a studium jejich mechanismu účinku.

Významné výsledky