Nano-Monitoring of Cancer Immunotherapy Efficiency: The Graphene Lateral Electrophoretic Bioassay platform - Catrin

Nano-Monitoring of Cancer Immunotherapy Efficiency: The Graphene Lateral Electrophoretic Bioassay platform

Technology Agency of the Czech Republic
Project number: TACR (JTC2021)

Co-investigator for UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Partners: Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2); Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu (FSJD), Nehir Biyoteknoloji Ltd.

Funding: ~42 500 EUR (UP)
Implementation period: 01/2022-12/2024