Výzkum a vývoj optimalizace energetického příjmu při metabolických zátěžových stavech pro standardizaci regulace glykemie - Catrin

Výzkum a vývoj optimalizace energetického příjmu při metabolických zátěžových stavech pro standardizaci regulace glykemie

Ministry of Industry and Trade
Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20­_321/0024452

Principal investigator: Ing. Roman Kratochvíl (Euro Enterprise Development s.r.o.)
Co-investigator for UP: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

Funding: 1 971 606 CZK (UP)
Implementation period: 12/2020-10/2022

Projekt s názvem ,,Výzkum a vývoj optimalizace energetického příjmu při metabolických zátěžových stavech pro standardizaci regulace glykemie” reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024452 je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován v konsorciu se společností Euro Enterprise Development s.r.o. a jeho cílem je na základě výzkumně-vývojových aktivit vyvinout software v podobě aplikačního rozhraní, které umožní zadání vstupních dat o konkrétním jedinci a veškerých specifik ke stanovení energetického profilu včetně grafického zobrazení.