Vědci z CATRIN přispěli k diskuzi o antibiotické rezistenci - Catrin

Vědci z CATRIN přispěli k diskuzi o antibiotické rezistenci

Problematice antibiotické rezistence se v úterý 11. dubna věnovali účastníci odborného kulatého stolu, který se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Na setkání byli pozváni i zástupci CATRIN Radek Zbořil a David Panáček, kteří se výzkumem v této oblasti zabývají.

Vědecký ředitel CATRIN-RCPTM Radek Zbořil vystoupil s prezentací nazvanou Použití nanomateriálů v antibakteriálních aplikacích a jejich úprava pro prevenci antimikrobiální rezistence. Mimo jiné představil výsledky výzkumu, na němž CATRIN spolupracuje s kolegy z Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc.   

Podle něj během kulatého stolu zazníval zejména apel na lékaře i veřejnost, aby nedocházelo k nadužívání či nesprávné indikaci antibiotik. Nicméně pro vědeckou komunitu by měl být výzvou také alarmující nárůst nemocničních infekcí, kterými se nakazí ročně miliony pacientů. Ti následně podstupují antibiotickou léčbu, čímž se rezistence dále prohlubuje. Desítky tisíc pacientů ročně těmto nemocničním infekcím rezistentními bakteriemi podlehnou.

„Právě do prevence těchto infekcí skrze vývoj nových antimikrobiálních nanopovrchů a modifikací zdravotnických prostředků se snažíme směřovat náš výzkum ve spolupráci s kolegy z Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice. Přítomné ale zaujaly i nové grafenové technologie, které brání vývoji rezistence bakterií vůči nanomateriálům a ukazují, jak vyzrát na rezistentní kmeny,“ uvedl Zbořil.

Kulatého stolu se účastnili také zástupci ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a dalších institucí. Akce se konala pod záštitou předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Zdenky Němečkové Crkvenjaš a poslance výboru Josefa Fleka, který nedávno CATRIN navštívil.

Podle dostupných informací v Evropě každoročně zemře 33 000 lidí v důsledku infekce způsobené bakterií odolné na antibiotika. Některé studie dokonce odhadují, že pokud bude tento trend pokračovat stejným tempem, bude mít v roce 2050 na svědomí 10 milionů úmrtí ročně.


Autor
Martina Šaradínová
13. dubna 2023