Partneři

Evropská biotechnologická federace (EFB)

CATRIN – CRH je Regional Branch Office (RBO) Evropské biotechnologické federace neziskové organizace sdružující národní biotechnologické společnosti, vědecké společnosti a ústavy, univerzity, biotechnologické firmy i jednotlivce. EFB propaguje bezpečné, udržitelné a prospěšné využívání základního výzkumu a inovací v biologických vědách a poskytuje prostor pro mezioborovou a mezinárodní spolupráci. Jednou z takových platforem je i konference Green for Good o rostlinných biotechnologiích, která se koná jednou za dva roky v Olomouci. K nejvýznamnějším hostům patřil například přední světový odborník na chemickou ekologii John Pickett z Velké Británie nebo držitel Světové potravinové ceny Marc van Montagu.  Vedoucí CATRIN-CRH Ivo Frébort je viceprezidentem EFB a řídí jednu z jejích divizí s názvem Rostliny, zemědělství a potraviny.