Partneři - Catrin

Partneři

Evropská biotechnologická federace (EFB)

CATRIN je Regional Branch Office (RBO) Evropské biotechnologické federace neziskové organizace sdružující národní biotechnologické společnosti, vědecké společnosti a ústavy, univerzity, biotechnologické firmy i jednotlivce. EFB propaguje bezpečné, udržitelné a prospěšné využívání základního výzkumu a inovací v biologických vědách a poskytuje prostor pro mezioborovou a mezinárodní spolupráci. Jednou z takových platforem je i konference Green for Good o rostlinných biotechnologiích, která se koná jednou za dva roky v Olomouci. K nejvýznamnějším hostům patřil například přední světový odborník na chemickou ekologii John Pickett z Velké Británie nebo držitel Světové potravinové ceny Marc van Montagu.  Vedoucí CATRIN-CRH Ivo Frébort je viceprezidentem EFB a řídí jednu z jejích divizí s názvem Rostliny, zemědělství a potraviny.  

http://www.efbiotechnology.org/


Bar-Ilan Institute of Nanotechnology & Advanced Materials (BINA) při Bar-Ilanově univerzitě

BINA je přední výzkumný ústav v oblasti nanotechnologií v Izraeli a v mnoha oborech patří ke světové špičce. Propojuje vědce z oblasti technických věd, věd o živé přírodě, fyziky, chemie a informatiky. Laboratoře institutu patří k nejmodernějším na světě a nabízejí nejvyšší standardy vědeckého výkonu. Přístrojového vybavení zahrnuje zařízení pro mikroskopii nabitých částic, povrchovou analýzu a nanotechnologickou výrobu.  Zástupci vedení BINA a CATRIN podepsali dne 11. 10. 2021 Memorandum o spolupráci. Cílem dohody je posílit vazby mezi oběma stranami, usnadnit výměnu vědeckých a technických poznatků a posílit vědecký a technický rozvoj obou institucí v oblasti materiálových věd a nanotechnologií. Memorandum se uzavírá na pět let, následně může být prodlouženo.

https://nano.biu.ac.il/


Katalánský institut pro nanovědy a nanotechnologie (ICN2)

Zástupci CATRIN a Katalánského institutu pro nanovědy a nanotechnologie (ICN2) podepsali 10. května 2022 Memorandum o porozumění. Cílem dohody je podpořit spolupráci a výměnu znalostí mezi oběma institucemi. Oba ústavy budou vytvářet společné projekty, identifikovat vhodné možnosti financování, usnadňovat mobilitu hostujících vědců a studentů a společně organizovat vědecké semináře a konference. ICN2 je neziskový mezinárodní výzkumný ústav se sídlem v kampusu Autonomní univerzity v Barceloně (UAB). Jeho posláním je propagovat interdisciplinární výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií. ICN2 je součástí organizace katalánské vlády pro výzkumná střediska (CERCA), jejímž cílem je povzbudit a maximalizovat synergie a strategickou spolupráci mezi výzkumnými středisky v Katalánsku. Institut je také zakládajícím členem Barcelonského institutu vědy a technologie, který byl založen ve spolupráci s šesti dalšími výzkumnými středisky v Katalánsku za účelem dosažení větší mezinárodní konkurenceschopnosti podporou multidisciplinární vědecké spolupráce v oblasti genomové regulace, chemického výzkumu, nanověd a nanotechnologií, fotonické vědy či biomedicíny.

https://icn2.cat/en/


Liebnizův institut pro katalýzu (LIKAT)

K výzkumné spolupráci, provádění společných výzkumných projektů včetně doktorských prací, výměně know-how nebo například pořádání společných konferencí, workshopů či seminářů se v červnu 2022 zavázali zástupci Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií CATRIN Univerzity Palackého a Leibnizova institutu pro katalýzu v německém Rostocku podpisem Memoranda o porozumění. Obě instituce tak potvrdily zájem prohloubit dosavadní spolupráci v oblasti katalýzy, nanotechnologií, udržitelných reakcí a nových materiálů.

Podle signatářů je účelem memoranda potvrdit zájem obou stran o výzkumnou spolupráci v daném oboru a vytvořit platformu pro přípravu a realizaci společných projektů. Memorandum je uzavřeno na pět let.

https://www.catalysis.de/en/