Dozorčí rada - Catrin

Dozorčí rada

Předseda

 • Mgr. Petra Jungová, LL.M.
  Kvestorka UP

Členové

 • Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
  Fakulta zdravotnických věd UP
 • prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
  Lékařská fakulta UP
 • doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
  Přírodovědecká fakulta UP
 • doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
  Akademický senát UP
 • Mgr. František Chmelík, Ph.D.
  Fakulta tělesné kultury UP
 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  Pedagogická fakulta UP
 • Mgr. Jakub Doležel, Th.D.
  Cyrilometodějská teologická fakulta UP
 • JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
  Právnická fakulta UP
 • Mgr. Ondřej KUČERA, Ph.D.
  Filozofická fakulta UP

Zápisy ze zasedání dozorčí rady CATRIN jsou dostupné na https://files.upol.cz/ v sekci
..\Dokumenty akademických orgánů\CATRIN\Dozorčí rada CATRIN