Projects - Catrin

Projekty

Aktuální projekty Ukončené projekty

Horizon Europe

FunGraB:  Functionalized Graphene Based Electrode Material for Lithium Sulfur Batteries
 • Číslo projektu: 101069293
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: 150 000 EUR
 • Trvání: 01/2022-12/2024
AMADEUS:  Automated, miniaturized and accelerated drug discovery
 • Číslo projektu: 101098001
 • Hlavní řešitel: Prof. Alexander Dömling

 • Financování: 3 409 401 EUR
 • Trvání: 11/2023-10/2028
GRADINK:  Functionalized graphenes for ink technologies
 • Číslo projektu: 101137959
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: 150 000 EUR
 • Trvání: 10/2023-03/2025
SUSNANO:  Twinning to boost the scientific and innovation capacity of the Universiteti i Tiranes to develop sustainable nanosensors for water pollution detection
 • Číslo projektu: 101059266
 • Řešitel za UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: ~326 900 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2022-12/2024
Trans2Dchem:  Transition of 2D-chemistry based supercapacitor electrode material from proof of concept to applications
 • Číslo projektu: 101057616
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: ~2 485 700 EUR
 • Trvání: 01/2022-08/2025
 • Stránka projektu: https://trans2dchem.upol.cz/
SAN4Fuel:  Single atom based nanohybrid photocatalyts for green fuels
 • Číslo projektu: 101079384
 • Hlavní řešitel: Ing. Štěpán KMENT, Ph.D.

 • Financování: 757 000 EUR (UP)
 • Trvání: 11/2022-10/2025
 • Stránka projektu: https://san4fuel.com/
ACCELERATOR:  ERA Chair for Accelerated Synthetic Chemistry Technologies at Palacký University Olomouc
 • Číslo projektu: 101087318
 • Hlavní řešitel: Prof. Alexander Dömling

 • Financování: 2 499 062 EUR
 • Trvání: 02/2023-01/2028
 • Stránka projektu: https://accelerator.catrin.com/
Crystals4Skin:  Rational development of nanocrystalline drugs for skin administration
 • Číslo projektu: 101090272
 • Hlavní řešitel: Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D.

 • Financování: 150 438,72 EUR
 • Trvání: 06/2023-05/2025
Z-ION:  Teaming conductivity and chemical functionality in metal-organic frameworks for zinc‑ion batteries
 • Číslo projektu: 101065296
 • Hlavní řešitel: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.

 • Financování: 166 278,72 EUR
 • Trvání: 01/2023-12/2024
BEST-CROP:  Boosting photosynthESis To deliver novel CROPs for the circular bioeconomy
 • Číslo projektu: 101082091
 • Hlavní řešitel za UP: Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc. PhD.

   

 • Financování: 356 260 EUR (UP)
 • Trvání: 07/2023-06/2028
 • Stránka projektu: https://www.bestcrop.eu/
PATAFEST:  Potato crop effective management strategies to tackle future pest threats
 • Číslo projektu: 101084284
 • Hlavní řešitel za UP: Nuria De Diego Sanchez, Ph.D.

 • Financování: 844 793 EUR (UP)
 • Trvání: 06/2023-05/2027
 • Stránka projektu: https://www.patafest.eu/
 • Více informací
MESTUM:  Machine learning-based prediction and evaluation of supercapacitor performance of transition metal carbide developed by using waste surgical masks during COVID-19
 • Číslo projektu: 101108310
 • Hlavní řešitel: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.

 • Financování: 166 278,72 EUR
 • Trvání: 08/2022-07/2025
MINIGRAPH2:  Minimally Invasive Neuromodulation Implant and implantation procedure based on ground-breaking GRAPHene technology for treating brain disorders
 • Číslo projektu: 101119323
 • Hlavní řešitel: Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D.

 • Financování: 450 000 EUR (UP)
 • Trvání: 07/2023-09/2025
2D-BioPAD:  Supple Graphene Bio-Platform for point-of-care early detection and monitoring of Alzheimer’s Disease
 • Číslo projektu: 101120706
 • Hlavní řešitel za UP: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.

 • Financování: 866 875 EUR (UP)
 • Trvání: 10/2023-09/2027
 • Stránka projektu: https://www.2d-biopad.eu
APPROACH:  Advanced Photonic Processes for novel solar energy Harvesting Technologies
 • Číslo projektu: 101120397
 • Hlavní řešitel za UP: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.

 • Financování: 593 125 EUR (UP)
 • Trvání: 06/2023-09/2026
 • Stránka projektu: https://euproject-approach.eu/
LESIA:  Laser Engineered Surfaces/Interfaces for Advanced Batteries
 • Principal investigator: Prof. RNDr. Radek Zbořil Ph.D.

 • Financování: 161 000 EUR (UP)
 • Trvání: 05/2024-04/2028

Horizon 2020

VIDEC:  Visualizing Death Inducing Protein Complexes
 • Číslo projektu: 872195
 • Hlavní řešitel za UP: Prof. Alexander Dömling, Ph.D.

 • Financování: 55 200 EUR (UP)
 • Trvání: 07/2023-06/2025

OP JAK

TANGENC:  Nové poznatky pro plodiny nové generace
 • Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004581
 • Financování: 32 234 724 CZK (UP)
 • Trvání: 10/2023-06/2028
EXREGMED :  Centrum excelence v regenerativní medicíně
 • Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004562
 • Financování: 22 001 711 CZK (UP)
 • Trvání: 10/2023-06/2028
TECHSCALE:  Technologie za hranicí nanosvěta
 • Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004587
 • Principal Investigator for UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: 232 908 151 CZK (UP)
 • Trvání: 10/2023-06/2028

Technologická agentura ČR

GLEBioassay:  Nano-monitoring účinnosti protinádorové imunoterapie: platforma Graphene Lateral Electrophoretic Bioassay
 • Číslo projektu: TH78020001
 • Řešitel za UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
  Partneři: Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2); Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu (FSJD), Nehir Biyoteknoloji Ltd.

 • Financování: 1 269 499 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2022-12/2024
Automatizace RECLIME:  Podmíněná automatizace jednotky recyklace RECLIME
 • Číslo projektu: FW06010765
 • Řešitel za UP: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
  Průmyslový partner: FutureCycling Technology, a.s.

 • Financování: 16 026 948 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2025
Genebank 5.0:  Genová banka – základní kámen pro záchranu biodiverzity: vývoj nových technologií pro digitalizaci a automatizaci procesů skladování genetických zdrojů rostlin
 • Číslo projektu: SS06020208
 • Hlavní řešitel za UP: Mgr. Pavel Mazura, Ph.D.
  Spoluřešitel za VURV Genobanka Praha:  Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.

 • Financování: 9 000 000 CZK (UP)
 • Trvání: 04/2023-12/2025
Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století
 • Číslo projektu: TN02000051
 • Hlavní řešitel za UP: Mgr. Jan Filip, Ph.D.

 • Financování: 23 625 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2028
AMP4SKIN:  Antimikrobiální peptid produkovaný molekulárním farmařením v ječmeni a jeho využití při tvorbě nosičů aplikovatelných na kůži
 • Číslo projektu: TQ03000264
 • Hlavní řešitel za UP: RNDr. Lenka Dzurová, Ph.D.

 • Financování: 3 851 722 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2024-12/2025

Grantová agentura České republiky

Nanoměřítkové mapování chemických reakcí řízených multi-metalickými plasmonickými nanostrukturami
 • Číslo projektu: 22-26416S
 • Hlavní řešitel: Alberto Naldoni, Ph.D.

 • Financování: 8 836 000 CZK
 • Trvání: 01/2022-12/2024
Vliv solventu na fotoexcitaci spinových kvazičástic ve flurografenu
 • Číslo projektu: 22-33284S
 • Hlavní řešitel: Mgr. Petr Lazar, Ph.D.

 • Financování: 6 033 000 CZK
 • Trvání: 01/2022-12/2024
Elateriformní brouci jako model pro studium evoluce neotenie
 • Číslo projektu: 22-35327S
 • Hlavní řešitel: prof. Ing. Ladislav Bocák Ph.D.

 • Financování: 6 860 000 CZK
 • Trvání: 01/2022-12/2024
Bezolovnaté dvojité perovskitové nanokrystaly pro fotokatalytickou redukci CO2
 • Číslo projektu: 23-07971S
 • Hlavní řešitel: Ing. Štěpán Kment, Ph.D.

 • Financování: 6 262 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2025
Řízení a vizualizace delokalizace náboje v atomárním měřítku v molekulárních nanomodelech pohlcujících světlo
 • Číslo projektu: 23-06781M
 • Hlavní řešitel: Bruno de la Torre, Ph.D.

 • Financování: 14 671 000 CZK
 • Trvání: 01/2023-12/2027
Jednoatomové 2D fotokatalyzátory
 • Číslo projektu: 23-08019X
 • Principal Investigator: Prof.Dr. Patrik Schmuki

 • Financování: 31 090 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2027
Heterostruktury MXenů a grafenové kyseliny pro lithium-iontové a sodík-iontové baterie
 • Číslo projektu: 22-27973K
 • Hlavní řešitel: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.

 • Financování: 231 200 EUR (UP)
 • Trvání: 07/2022-12/2024
Rostoucí obor : Posun poznání slizniční imunity ryb prostřednictvím molekulárního zemědělství
 • Číslo projektu: 24-13026S
 • Hlavní řešitel za UP: prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.

 • Financování: 3 207 735 CZK (UP)
 • Trvání: 03/2024-12/2026

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní ústav pro výzkum rakoviny – NÚVR
 • Číslo projektu: LX22NPO5102
 • Hlavní řešitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

 • Financování: 299 851 000 CZK (UP)
 • Trvání: 06/2022-12/2025
NanoEnviCZ III:  Nanomaterials and Nanotechnologies for Environment Protection and Sustainable Future
 • Číslo projektu: LM2023066
 • Řešitel za UP: Mgr. Petr Jakubec, PhD.

 • Financování: 13 627 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2026