Projects - Catrin

Projekty


Horizon Europe – ERA Chair

ERA Chair for Accelerated Synthetic Chemistry Technologies at Palacký University Olomouc
 • Číslo projektu: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01:101087318
 • Hlavní řešitel: Prof. Alexander Dömling

 • Financování: 2 499 062 EUR
 • Trvání: 02/2023-01/2028
 • Stránka projektu: https://accelerator.catrin.com/
Rational development of nanocrystalline drugs for skin administration
 • Číslo projektu: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02: 101090272
 • Hlavní řešitel: Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D.

 • Financování: 150 438,72 EUR
 • Trvání: 06/2023-05/2025

Horizon Europe – EIC

Transition of 2D-chemistry based supercapacitor electrode material from proof of concept to applications
 • Číslo projektu: HORIZON-EIC-2021-TRANSITION-CHALLENGES-01: 101057616
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: ~2 485 700 EUR
 • Trvání: 01/2022-08/2025
 • Stránka projektu: https://trans2dchem.upol.cz/

Horizon Europe – REA

Single atom based nanohybrid photocatalyts for green fuels (SAN4Fuel)
 • Číslo projektu: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01: 101079384
 • Hlavní řešitel: Ing. Štěpán KMENT, Ph.D.

 • Financování: 757 000 EUR (UP)
 • Trvání: 11/2022-10/2025
 • Stránka projektu: https://san4fuel.com/
Twinning to boost the scientific and innovation capacity of the Universiteti i Tiranes to develop sustainable nanosensors for water pollution detection
 • Číslo projektu: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02: 101059266
 • Řešitel za UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: ~326 900 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2022-12/2024
 • Více informací

Horizon Europe - MSCA

Teaming conductivity and chemical functionality in metal-organic frameworks for zinc‑ion batteries
 • Číslo projektu: HORIZON-MSCA-2021-PF-01: 101065296
 • Hlavní řešitel: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.

 • Financování: 166 278,72 EUR
 • Trvání: 01/2023-12/2024

Horizon Europe - ERC

Functionalized Graphene Based Electrode Material for Lithium Sulfur Batteries
 • Číslo projektu: ERC-2022-POC1: 101069293
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: 150 000 EUR
 • Trvání: 01/2022-12/2024

Horizon 2020 - REA

NANO4TARMED: Advanced hybrid theranostic nanoplatforms for an active drug delivery in the cancer treatment
 • Číslo projektu: H2020-WIDESPREAD-2020-5: 952063
 • Hlavní řešitel: RNDr. Václav Ranc, Ph.D.

 • Financování: 745 000 EUR
 • Trvání: 01/2021-12/2023
 • Stránka projektu: https://nano4tarmed.com/
 • Více informací

Horizon 2020 - ERC

2D-CHEM: Two-Dimensional Chemistry towards New Graphene Derivatives
 • Číslo projektu: ERC-2015-CoG: 683024
 • Hlavní řešitel: Prof. Dr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: 1.8 milionů EUR
 • Trvání: 06/2016-06/2022
 • Stránka projektu: https://2dchem.org/
 • Více informací
 • This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 683024).
UP2DCHEM: Upscaling of fluorographene chemistry for supercapacitor electrode material
 • Číslo projektu: ERC-2019-PoC: 899245
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: 150 000 EUR
 • Trvání: 04/2020-07/2021
 • This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 899245).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT - EXCELS

Národní ústav pro výzkum rakoviny – NÚVR
 • Číslo projektu: LX22NPO5102
 • Hlavní řešitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

 • Financování: 333 808 000 CZK (celkové uznatelné)/ 299 851 000 CZK (podpora z EXCELES) (UP)
 • Trvání: 06/2022-12/2025

MŠMT - ERC CZ

META-CAT: Světlem poháněná biorafinerie využívající metakatalyzátory
 • Číslo projektu: ERC CZ (LL1903)
 • Hlavní řešitel: Alberto Naldoni, Ph.D.

 • Financování: 590 000 EUR
 • Trvání: 10/2019-09/2021

MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie
 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000416
 • Hlavní řešitel: Ing. Štěpán Kment, Ph.D.

 • Financování: ~5 milionů EUR
 • Trvání: 09/2016-12/2022
 • Více informací
Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje
 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph. D.

 • Trvání: 03/2018-06/2023
 • Více informací
Nanotechnologie pro budoucnost
 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000754
 • Hlavní řešitel: Prof. Dr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: ~13 milionů EUR
 • Trvání: 01/2018-12/2022
 • Více informací
Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků – MSCA-IF na Univerzitě Palackého v Olomouci III.
 • Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0018294
 • Řešitel: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.

 • Financování: ~160 000 EUR
 • Trvání: 01/2021-12/2022
 • Více informací

MŠMT – Velké výzkumné infrastruktury

Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
 • Hlavní řešitel: Mgr. Petr Jakubec, PhD.

 • Financování: 13 627 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2026
Pro-NanoEnviCz II: Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586
 • Řešitel za UP: Mgr. Petr Jakubec, PhD.
  Hlavní řešitel: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.)

 • Financování: ~410 000 EUR
 • Trvání: 01/2021-12/2023
NanoEnviCZ II: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
 • Číslo projektu: LM2018124
 • Řešitel za UP: Mgr. Petr Jakubec, PhD.
  Hlavní řešitel: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.)

 • Financování: 700 000 EUR
 • Trvání: 01/2020-12/2022

Technologická agentura České republiky

Podmíněná automatizace jednotky recyklace RECLIME
 • Číslo projektu: FW06010765
 • Řešitel za UP: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
  Průmyslový partner: FutureCycling Technology, a.s.

 • Financování: ~ 450 000 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2025
Nano-Monitoring of Cancer Immunotherapy Efficiency: The Graphene Lateral Electrophoretic Bioassay platform
 • Číslo projektu: TACR (JTC2021)
 • Řešitel za UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
  Partneři: Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2); Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu (FSJD), Nehir Biyoteknoloji Ltd.

 • Financování: ~42 500 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2022-12/2024
Personalizovaná medicína – diagnostika a terapie
 • Číslo projektu: TN01000013
 • Řešitel za UP: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.

  Partneři: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., APIGENEX s.r.o., Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., i&i Prague, s.r.o., Institute of Applied Biotechnologies a.s., IntellMed, s.r.o., IOCB TECH s.r.o., Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut, Tilia Genomic a.s., Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / IT4Innovations, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Financování: ~1.5 mil milionů EUR (UP)
 • Trvání: 01/2019-12/2022
Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie
 • Číslo projektu: TACR (FW01010183)
 • Řešitel za UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
  Partneři: NenoVision s.r.o., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií

 • Financování: ~280 000 EUR (UP)
 • Trvání: 04/2020-03/2023
Vývoj hybridní magnetické složky na bázi nanočástic oxidů železa pro nahrazení pevných permanentních magnetů využívaných v magnetických uzávěrech
 • Číslo projektu: TACR (FW01010267)
 • Řešitel za UP: Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
  Průmyslový partner: GZ Allure s.r.o.

 • Financování: ~450 000 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2020-06/2023

Grantová agentura České republiky

Bezolovnaté dvojité perovskitové nanokrystaly pro fotokatalytickou redukci CO2
 • Číslo projektu: 23-07971S
 • Hlavní řešitel: Ing. Štěpán Kment, Ph.D.

 • Financování: 6 262 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2025
Syntéza na površích a charaketrizace polyradikálních molekul
 • Číslo projektu: 23-05486S
 • Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

 • Financování: 6 600 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2023
Elateriformní brouci jako model pro studium evoluce neotenie
 • Číslo projektu: CSF Standard (22-35327S)
 • Hlavní řešitel: prof. Ing. Ladislav Bocák Ph.D.

 • Financování: ~274 400 EUR
 • Trvání: 01/2022-12/2024
Vliv solventu na fotoexcitaci spinových kvazičástic ve flurografenu
 • Číslo projektu: CSF Standard (22-33284S)
 • Hlavní řešitel: Mgr. Petr Lazar, Ph.D.

 • Financování: 6 033 000 CZK
 • Trvání: 01/2022-12/2024
Nanoměřítkové mapování chemických reakcí řízených multi-metalickými plasmonickými nanostrukturami
 • Číslo projektu: CSF Standard (22-26416S)
 • Hlavní řešitel: Alberto Naldoni, Ph.D.

 • Financování: 8 836 000 CZK
 • Trvání: 01/2022-12/2024
Komplexy vybraných přechodných kovů s rostlinnými látkami s anti-NF-kappa B a pro-PPAR duální aktivitou
 • Číslo projektu: GAČR Bilateralni AT-CZ (21-38204L)
 • Hlavní řešitel za ČR: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

 • Financování: ~260 000 EUR
 • Trvání: 01/2021-12/2023
Protinádorově aktivní koordinační sloučeniny s multimodálním účinkem
 • Číslo projektu: GAČR Standardní (21-19060S)
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

 • Financování: ~270 000 EUR
 • Trvání: 04/2021-03/2024
Plasmonická katalýza s nanokrystaly nitridu titanu pro udržitelné chemické reakce
 • Číslo projektu: GAČR Standardní (20-17636S)
 • Hlavní řešitel: Alberto Naldoni, Ph.D.

 • Financování: ~260 000 EUR
 • Trvání: 01/2020-12/2022
Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn
 • Číslo projektu: GAČR Standardní (21-05339S)
 • Řešitel za UP: Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
  Partneři: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Karlova

 • Financování: ~80 000 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2021-12/2023

Mezinárodní Lead Agency

Heterostruktury MXenů a grafenové kyseliny pro lithium-iontové a sodík-iontové baterie
 • Číslo projektu: 22-27973K
 • Hlavní řešitel: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.

 • Financování: 231 200 EUR (UP)
 • Trvání: 07/2022-12/2024

EXPRO

Jednoatomové 2D fotokatalyzátory
 • Číslo projektu: 23-05486S
 • Principal Investigator: Prof.Dr. Patrik Schmuki

 • Financování: 31 090 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2027

Junior Star

Řízení a vizualizace delokalizace náboje v atomárním měřítku v molekulárních nanomodelech pohlcujících světlo
 • Číslo projektu: 23-06781M
 • Hlavní řešitel: Bruno de la Torre, Ph.D.

 • Financování: 14 671 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Automatizovaný systém pro pěstování zeleniny pomocí optické fenotypizace a umělé inteligence na principu cirkulární ekonomiky
 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027107
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.

 • Financování: 670 109 CZK
 • Trvání: 09/2021-05/2023
Výzkum a vývoj optimalizace energetického příjmu při metabolických zátěžových stavech pro standardizaci regulace glykemie
 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20­_321/0024452
 • Hlavní řešitel: Ing. Roman Kratochvíl (Euro Enterprise Development s.r.o.)
  Řešitel za UP: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

 • Financování: ~580 000 EUR
 • Trvání: 12/2020-10/2022
 • Více informací
Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME pro recyklaci sloučenin vápníku (CA++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové třtiny
 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015758
 • Řešitel za UP: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

 • Trvání: 01/2020-11/2021
Dosažení nízkých odtokových koncentrací fosforu na čistírnách odpadních vod za použití nanočástic modifikovaných materiálů
 • Číslo projektu: FV30034
 • Řešitel za UP: Mgr. Jan Filip, Ph.D.
  Průmyslový partner: ASIO TECH, spol. s r.o.

 • Financování: 330 000 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2018-08/2021

Juniorský grant Univerzity Palackého v Olomouci

Insight into cellular proteotoxic stress response using a new microthermal protein damage methodology
 • Číslo projektu: JG_2023_033
 • Hlavní řešitel: Mgr. Zdeněk Škrott, Ph.D.

 • Financování: 3 986 000 CZK