Projects - Catrin

Projekty

Aktuální projekty Ukončené projekty

Horizon Europe

Potato crop effective management strategies to tackle future pest threats (PATAFEST)
 • Číslo projektu: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-two-stage: 101084284
 • Hlavní řešitel za UP: Nuria De Diego Sanchez, Ph.D.

 • Financování: 844 793 EUR (UP)
 • Trvání: 06/2023-05/2027
Boosting photosynthESis To deliver novel CROPs for the circular bioeconomy (BEST CROP)
 • Číslo projektu: HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-two-stage: 101082091
 • Hlavní řešitel za UP: Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc. PhD.

   

 • Financování: 356 260 EUR (UP)
 • Trvání: 07/2023-06/2028

Horizon Europe – ERA Chair

ERA Chair for Accelerated Synthetic Chemistry Technologies at Palacký University Olomouc
 • Číslo projektu: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01:101087318
 • Hlavní řešitel: Prof. Alexander Dömling

 • Financování: 2 499 062 EUR
 • Trvání: 02/2023-01/2028
 • Stránka projektu: https://accelerator.catrin.com/
Rational development of nanocrystalline drugs for skin administration
 • Číslo projektu: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02: 101090272
 • Hlavní řešitel: Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D.

 • Financování: 150 438,72 EUR
 • Trvání: 06/2023-05/2025

Horizon Europe – EIC

Transition of 2D-chemistry based supercapacitor electrode material from proof of concept to applications
 • Číslo projektu: HORIZON-EIC-2021-TRANSITION-CHALLENGES-01: 101057616
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: ~2 485 700 EUR
 • Trvání: 01/2022-08/2025
 • Stránka projektu: https://trans2dchem.upol.cz/

Horizon Europe – REA

Single atom based nanohybrid photocatalyts for green fuels (SAN4Fuel)
 • Číslo projektu: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01: 101079384
 • Hlavní řešitel: Ing. Štěpán KMENT, Ph.D.

 • Financování: 757 000 EUR (UP)
 • Trvání: 11/2022-10/2025
 • Stránka projektu: https://san4fuel.com/
Twinning to boost the scientific and innovation capacity of the Universiteti i Tiranes to develop sustainable nanosensors for water pollution detection
 • Číslo projektu: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02: 101059266
 • Řešitel za UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: ~326 900 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2022-12/2024
 • Více informací

Horizon Europe - MSCA

Teaming conductivity and chemical functionality in metal-organic frameworks for zinc‑ion batteries
 • Číslo projektu: HORIZON-MSCA-2021-PF-01: 101065296
 • Hlavní řešitel: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.

 • Financování: 166 278,72 EUR
 • Trvání: 01/2023-12/2024

Horizon Europe - ERC

Functionalized Graphene Based Electrode Material for Lithium Sulfur Batteries
 • Číslo projektu: ERC-2022-POC1: 101069293
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: 150 000 EUR
 • Trvání: 01/2022-12/2024

Horizon 2020 - REA

NANO4TARMED: Advanced hybrid theranostic nanoplatforms for an active drug delivery in the cancer treatment
 • Číslo projektu: H2020-WIDESPREAD-2020-5: 952063
 • Hlavní řešitel: RNDr. Václav Ranc, Ph.D.

 • Financování: 745 000 EUR
 • Trvání: 01/2021-12/2023
 • Stránka projektu: https://nano4tarmed.com/
 • Více informací

MŠMT - EXCELS

Národní ústav pro výzkum rakoviny – NÚVR
 • Číslo projektu: LX22NPO5102
 • Hlavní řešitel: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

 • Financování: 333 808 000 CZK (celkové uznatelné)/ 299 851 000 CZK (podpora z EXCELES) (UP)
 • Trvání: 06/2022-12/2025

MŠMT – Velké výzkumné infrastruktury

Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
 • Hlavní řešitel: Mgr. Petr Jakubec, PhD.

 • Financování: 13 627 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2026
Pro-NanoEnviCz II: Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586
 • Řešitel za UP: Mgr. Petr Jakubec, PhD.
  Hlavní řešitel: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.)

 • Financování: ~410 000 EUR
 • Trvání: 01/2021-12/2023

Technologická agentura České republiky

Genová banka – základní kámen pro záchranu biodiverzity: vývoj nových technologií pro digitalizaci a automatizaci procesů skladování genetických zdrojů rostlin
 • Číslo projektu: SS06020208
 • Hlavní řešitel za UP: Mgr. Pavel Mazura, Ph.D.
  Spoluřešitel za VURV Genobanka Praha:  Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.

 • Financování: 9 000 000 CZK (UP)
 • Trvání: 04/2023-12/2025
Podmíněná automatizace jednotky recyklace RECLIME
 • Číslo projektu: FW06010765
 • Řešitel za UP: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
  Průmyslový partner: FutureCycling Technology, a.s.

 • Financování: ~ 450 000 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2025
Nano-Monitoring of Cancer Immunotherapy Efficiency: The Graphene Lateral Electrophoretic Bioassay platform
 • Číslo projektu: TACR (JTC2021)
 • Řešitel za UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
  Partneři: Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2); Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu (FSJD), Nehir Biyoteknoloji Ltd.

 • Financování: ~42 500 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2022-12/2024

Grantová agentura České republiky

Bezolovnaté dvojité perovskitové nanokrystaly pro fotokatalytickou redukci CO2
 • Číslo projektu: 23-07971S
 • Hlavní řešitel: Ing. Štěpán Kment, Ph.D.

 • Financování: 6 262 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2025
Syntéza na površích a charaketrizace polyradikálních molekul
 • Číslo projektu: 23-05486S
 • Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

 • Financování: 6 600 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2023
Elateriformní brouci jako model pro studium evoluce neotenie
 • Číslo projektu: CSF Standard (22-35327S)
 • Hlavní řešitel: prof. Ing. Ladislav Bocák Ph.D.

 • Financování: ~274 400 EUR
 • Trvání: 01/2022-12/2024
Vliv solventu na fotoexcitaci spinových kvazičástic ve flurografenu
 • Číslo projektu: CSF Standard (22-33284S)
 • Hlavní řešitel: Mgr. Petr Lazar, Ph.D.

 • Financování: 6 033 000 CZK
 • Trvání: 01/2022-12/2024
Nanoměřítkové mapování chemických reakcí řízených multi-metalickými plasmonickými nanostrukturami
 • Číslo projektu: CSF Standard (22-26416S)
 • Hlavní řešitel: Alberto Naldoni, Ph.D.

 • Financování: 8 836 000 CZK
 • Trvání: 01/2022-12/2024
Komplexy vybraných přechodných kovů s rostlinnými látkami s anti-NF-kappa B a pro-PPAR duální aktivitou
 • Číslo projektu: GAČR Bilateralni AT-CZ (21-38204L)
 • Hlavní řešitel za ČR: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

 • Financování: ~260 000 EUR
 • Trvání: 01/2021-12/2023
Protinádorově aktivní koordinační sloučeniny s multimodálním účinkem
 • Číslo projektu: GAČR Standardní (21-19060S)
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

 • Financování: ~270 000 EUR
 • Trvání: 04/2021-03/2024
Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn
 • Číslo projektu: GAČR Standardní (21-05339S)
 • Řešitel za UP: Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
  Partneři: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Karlova

 • Financování: ~80 000 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2021-12/2023

Mezinárodní Lead Agency

Heterostruktury MXenů a grafenové kyseliny pro lithium-iontové a sodík-iontové baterie
 • Číslo projektu: 22-27973K
 • Hlavní řešitel: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.

 • Financování: 231 200 EUR (UP)
 • Trvání: 07/2022-12/2024

EXPRO

Jednoatomové 2D fotokatalyzátory
 • Číslo projektu: 23-05486S
 • Principal Investigator: Prof.Dr. Patrik Schmuki

 • Financování: 31 090 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2027

Junior Star

Řízení a vizualizace delokalizace náboje v atomárním měřítku v molekulárních nanomodelech pohlcujících světlo
 • Číslo projektu: 23-06781M
 • Hlavní řešitel: Bruno de la Torre, Ph.D.

 • Financování: 14 671 000 CZK (UP)
 • Trvání: 01/2023-12/2027