Projekty


Horizont 2020

2D-CHEM: Two-Dimensional Chemistry towards New Graphene Derivatives
 • Číslo projektu: ERC-2015-CoG: 683024
 • Hlavní řešitel: Prof. Dr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: 1.8 milionů EUR
 • Trvání: 06/2016-06/2022
 • Více informací
UP2DCHEM: Upscaling of fluorographene chemistry for supercapacitor electrode material
 • Číslo projektu: ERC-2019-PoC: 899245
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: 150 000 EUR
 • Trvání: 04/2020-07/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT - ERC CZ

META-CAT: Světlem poháněná biorafinerie využívající metakatalyzátory
 • Číslo projektu: ERC CZ (LL1903)
 • Hlavní řešitel: Alberto Naldoni, Ph.D.

 • Financování: 590 000 EUR
 • Trvání: 10/2019-09/2021

MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie
 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000416
 • Hlavní řešitel: Ing. Štěpán Kment, Ph.D.

 • Financování: ~5 milionů EUR
 • Trvání: 09/2016-12/2022
 • Více informací
Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje
 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph. D.

 • Trvání: 03/2018-10/2022
 • Více informací
Nanotechnologie pro budoucnost
 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000754
 • Hlavní řešitel: Prof. Dr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Financování: ~13 milionů EUR
 • Trvání: 01/2018-12/2022
Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků – MSCA-IF na Univerzitě Palackého v Olomouci III.
 • Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0018294
 • Řešitel: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.

 • Financování: ~160 000 EUR
 • Trvání: 01/2021-12/2022

MŠMT – Velké výzkumné infrastruktury

Pro-NanoEnviCz II: Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
 • Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586
 • Řešitel za UP: Mgr. Petr Jakubec, PhD.
  Hlavní řešitel: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.)

 • Financování: ~410 000 EUR
 • Trvání: 01/2021-12/2023
NanoEnviCZ II: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
 • Číslo projektu: LM2018124
 • Řešitel za UP: Mgr. Petr Jakubec, PhD.
  Hlavní řešitel: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.)

 • Financování: 700 000 EUR
 • Trvání: 01/2020-12/2022

Technologická agentura České republiky

Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie
 • Číslo projektu: TACR (FW01010183)
 • Řešitel za UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
  Partneři: NenoVision s.r.o., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií

 • Financování: ~280 000 EUR (UP)
 • Trvání: 04/2020-03/2023
Vývoj hybridní magnetické složky na bázi nanočástic oxidů železa pro nahrazení pevných permanentních magnetů využívaných v magnetických uzávěrech
 • Číslo projektu: TACR (FW01010267)
 • Řešitel za UP: Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
  Průmyslový partner: GZ Allure s.r.o.

 • Financování: ~450 000 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2020-06/2023

Grantová agentura České republiky

Komplexy vybraných přechodných kovů s rostlinnými látkami s anti-NF-kappa B a pro-PPAR duální aktivitou
 • Číslo projektu: GAČR Bilateralni AT-CZ (21-38204L)
 • Hlavní řešitel za ČR: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

 • Financování: ~260 000 EUR
 • Trvání: 01/2021-12/2023
Protinádorově aktivní koordinační sloučeniny s multimodálním účinkem
 • Číslo projektu: GAČR Standardní (21-19060S)
 • Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

 • Financování: ~270 000 EUR
 • Trvání: 04/2021-03/2024
Plasmonická katalýza s nanokrystaly nitridu titanu pro udržitelné chemické reakce
 • Číslo projektu: GAČR Standardní (20-17636S)
 • Hlavní řešitel: Alberto Naldoni, Ph.D.

 • Financování: ~260 000 EUR
 • Trvání: 01/2020-12/2022
Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn
 • Číslo projektu: GAČR Standardní (21-05339S)
 • Řešitel za UP: Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
  Partneři: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Karlova

 • Financování: ~80 000 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2021-12/2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME pro recyklaci sloučenin vápníku (CA++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové třtiny
 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015758
 • Řešitel za UP: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

 • Trvání: 01/2020-11/2021
Dosažení nízkých odtokových koncentrací fosforu na čistírnách odpadních vod za použití nanočástic modifikovaných materiálů
 • Číslo projektu: FV30034
 • Řešitel za UP: Mgr. Jan Filip, Ph.D.
  Průmyslový partner: ASIO TECH, spol. s r.o.

 • Financování: 330 000 EUR (UP)
 • Trvání: 01/2018-08/2021