Potato crop effective management strategies to tackle future pest threats - Catrin

PATAFEST:  Potato crop effective management strategies to tackle future pest threats

Evropská Unie
Číslo projektu: 101084284

Hlavní řešitel za UP: Nuria De Diego Sanchez, Ph.D.

Financování: 844 793 EUR (UP)
Stránka projektu: https://www.patafest.eu/
Délka: 06/2023-05/2027