Výzkumné skupiny

CATRIN – RCPTM
Magnetické nanostruktury

Vedoucí skupiny:
Aristeides Bakandritsos, Ph.D.

CATRIN – RCPTM
Uhlíkové nanostruktury, biomolekuly a simulace

Vedoucí skupiny:
Prof. Michal Otyepka, Ph.D.

CATRIN – RCPTM
Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety

Vedoucí skupiny:
Prof. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

CATRIN – RCPTM
Nanomateriály v biomedicíně

Vedoucí skupiny:
Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D.

CATRIN – RCPTM
Environmentální nanotechnologie

Vedoucí skupiny:
Mgr. Jan Filip, Ph.D.

CATRIN – RCPTM
Fotoelektrochemie

Vedoucí skupiny:
Prof. Patrik Schmuki

CATRIN – CRH
Biochemie proteinů a proteomika

Vedoucí skupiny:
Prof. Marek Šebela, Dr.

CATRIN – CRH
Rekombinantní proteiny

Vedoucí skupiny:
Prof. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.

CATRIN – CRH
Rostlinná genetika a inženýrství

Vedoucí skupiny:
Véronique Bergougnoux-Fojtík, Ph.D.

CATRIN – CRH
Fytochemie

Vedoucí skupiny:
Doc. Petr Tarkowski, Ph.D.

CATRIN – CRH
Fenotypizace

Vedoucí skupiny:
Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D.