Výzkumné skupiny - Catrin

Výzkumné skupiny

CATRIN – RCPTM
Magnetické nanostruktury

Vedoucí skupiny:
Aristeides Bakandritsos, Ph.D.

CATRIN – RCPTM
Uhlíkové nanostruktury, biomolekuly a simulace

Vedoucí skupiny:
Prof. Michal Otyepka, Ph.D.

CATRIN – RCPTM
Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety

Vedoucí skupiny:
Prof. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

CATRIN – RCPTM
Nanomateriály v biomedicíně

Vedoucí skupiny:
Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D.

CATRIN – RCPTM
Environmentální nanotechnologie

Vedoucí skupiny:
Mgr. Jan Filip, Ph.D.

CATRIN – RCPTM
Fotoelektrochemie

Vedoucí skupiny:
Prof. Patrik Schmuki

CATRIN – RCPTM
Molekulární nanostruktury na površích

Vedoucí skupiny:
Dr. Bruno de la Torre

CATRIN – CRH
Inovativní chemie

ERA Chair:
Alexander Dömling

CATRIN – CRH
Rostlinné inženýrství a biotechnologie

Vedoucí skupiny:
Prof. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.

CATRIN – CRH
Biodiverzita a molekulární evoluce

Vedoucí skupiny:
Prof. Ing. Ladislav Bocák,  Ph.D.

CATRIN – CRH
Interakce rostlin s prostředím

Vedoucí skupiny:
Nuria De Diego Ph.D.

CATRIN – IMTM
Laboratoř experimentální medicíny

Vedoucí skupiny:
Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.