Laboratoř experimentální medicíny - Catrin

Laboratoř experimentální medicíny

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Vedoucí skupiny
Telefon +420 585 632 082, +420 585 632 083
E-mail marian.hajduch@upol.cz
Profilová stránka

Výzkum v Laboratoři experimentální medicíny (LEM) se zaměřuje na lidské nemoci, vývoj inovativních terapeutik, biomarkerů a diagnostiku in vitro/in vivo. Hlavními oblastmi onemocnění jsou rakovina, vzácná onemocnění, záněty a infekční nemoci. LEM byla založena v roce 1998 na Dětské klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc a v roce 2010 tvořila základ nového Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM). V současné době je rozdělenai do pěti skupin: Human Genetics; Zobrazování & sledování; Molekulární a klinická proteomika; Experimentální terapeutika a bio/chemoinformatika. Skupiny se navzájem doplňují a umožňují převod objevů do klinické praxe.

Významné výsledky