Biodiverzita a molekulární evoluce - Catrin

Biodiverzita a molekulární evoluce

Prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.
Vedoucí skupiny
E-mail ladislav.bocak@upol.cz

Výzkumná skupina se zaměřuje na rekonstrukci evoluce, studium biodiversity, zoogeografii, evoluci neotenních forem a mimikry. Hlavní modelovou skupinou jsou různé skupiny brouků, především elateroidní čeledi s modifikovanou ontogenezí, a skupiny s chemickou obranou a s tím související tvorbou mimetických vzorů. Základním přístupem při studiu těchto skupin jsou molekulární metody, a to jak Sangerovo sekvenování, pro které je laboratoř plně vybavena, tak nextgen metody umožňující využití transkriptomických a genomických dat ve fylogenomice. Zajímají nás Mülleriánské mimetické komplexy: jejich druhová struktura, koexistence více vzorů v jediné komunitě, interakce mezi nepříbuznými druhy, evoluce nedokonalých vzorů, a mimetický polymorfismus. Pozornost je dále věnována porovnání mimetického signálu a jeho vnímání různými predátory. Tento výzkum probíhá v jihovýchodní Asii a na Nové Guinei. V neotenních skupinách se zaměřujeme na datování jejich vzniku, makroevoluční důsledky přechodu k neotennímu vývoji a vliv neotenních modifikací na komplex genů zodpovídajících za energetickou bilanci. Srovnáváme morfologické modifikace ve vzdáleně příbuzných skupinách a hledáme vysvětlení pro různé stupně ovlivnění metamorfózy mezi posledním larválním stádiem a dospělými samci a samicemi na úrovni exprese genů v průběhu metamorfózy. Výsledky molekulárních studií se sekundárně promítají i do klasifikace studovaných skupin od hodnocení regionální alfa-diversity po modifikaci vyšší klasifikace. Výsledky slouží k identifikaci center diversity, poznání dosud nepopsaných forem živočichů a hodnocení zranitelnosti jednotlivých skupin při klimatických fluktuacích.

Významné výsledky