Laboratoř integrity genomu - Catrin

Laboratoř integrity genomu

Výzkum laboratoře se zaměřuje na různé mechanistické aspekty reakcí poškození DNA a opravných cest DNA. Obě cesty hrají klíčovou roli při vzniku a vývoji rakoviny a představují tak ideální cíle pro nová protinádorová léčiva. Kromě toho se vědci snaží porozumět tomu, jak zvýšený replikační stres v rychle rostoucích prekancerózních a rakovinných buňkách ovlivňuje progresi onemocnění. Rádi by také podrobně pochopili to, jak se buňka vyrovnává s replikačním stresem na molekulární úrovni.

Dlouhodobým cílem je nastavit specifické DDR odezvy založené na vysoce výkonných obrazovkách schopných posoudit účinek různých sloučenin a podmínek prostředí na integritu DNA v lidských buňkách. Ve výzkumu používáme nejmodernější vybavení včetně mikroskopických systémů Carl Zeiss Super Resolution a Spinning Disc.