CATRIN navštívil šéf ČMKOS Josef Středula - Catrin

CATRIN navštívil šéf ČMKOS Josef Středula

Předseda  Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula navštívil ve čtvrtek v rámci návštěvy Olomouce a Univerzity Palackého Český institut výzkumu a pokročilých technologií. Během rozhovoru se zástupci vedení vědeckého centra i jeho odborové organizace se seznámil s hlavními směry i nejvýznamnějšími výsledky výzkumu. Došlo ale i na obecnější otázky související s postavením vysokoškolských ústavů a jejich zaměstnanců na tuzemských vysokých školách.

Se zástupci CATRIN hovořil odborářský předák nejen o pozici vysokoškolských ústavů, ale také o postavení jejich zaměstnanců, zastoupení vědeckých pracovníků ve vedení univerzit včetně akademických senátů či případných změnách vysokoškolského zákona.

Jak  se ukázalo během debaty, s problematikou je předseda ČMKOS velmi dobře obeznámený. Mimo jiné je členem Vědecké rady Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni, s nímž je CATRIN rovněž v kontaktu.

„Děkuji za výbornou diskusi a věřím, že vás také navštíví paní ministryně Helena Langšádlová a pan ministr Petr Gazdík. Máte rozhodně co ukázat nejen České republice. Držím vám pěsti,“ zhodnotil Středula setkání na svém twitterovém účtu.

Na Univerzitě Palackého se předseda ČMKOS setkal i s rektorem Martinem Procházkou a se studenty a zaměstnanci debatoval na Katedře politologie a evropských studií FF UP.

Autor
Martina Šaradínová
25. března 2022