CATRIN Reactor nabídl témata od konopí k nanomateriálům - Catrin

CATRIN Reactor nabídl témata od konopí k nanomateriálům

O magnetických nanostrukturách, využití nanomateriálů v medicíně, pokročilých mikroskopických metodách, o konopí coby léčivé rostlině i průmyslové plodině, vývoji nových léčiv či diagnostice virů včetně nového koronaviru a řadě dalších témat hovořili účastníci CATRIN Reactoru. Zúčastnili se ho vědci ze všech tří univerzitních center, která od 1. října propojí svůj výzkum v novém vysokoškolském ústavu. Cílem setkání bylo sdílet znalosti a zkušenosti jednotlivých výzkumných skupin a hledat prostor pro vzájemnou spolupráci.

„Význam takových akcí je pro výzkumné skupiny  naprosto enormní. Lidé se potkají, navzájem si ukáží své výzkumy a hledají překryvy své práce. Spolupráce, které v minulosti vznikaly ad hoc, se nyní budou vyhledávat systematicky. Naším cílem je přispět k řešení velkých společenských výzev. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme mít k dispozici široké portfolio vědeckého zaměření, využívaných metod a technologie. Vědecká centra je mají, jen o sobě potřebují mnohem intenzivněji vědět až do úrovně jednotlivých výzkumníků, abychom mohli vše efektivně využít,“ uvedl prorektor pro strategii vědy a výzkumu Pavel Banáš.

Jako inspirující označila akci jedna z jejích organizátorek Kateřina Poláková z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). „Setkání nabídlo rozmanitá témata od výzkumu konopí a ječmene až po nové léčivé látky v medicíně. Myslím, že nyní je potřeba nějaký čas na vstřebání nových poznatků a společná témata vzejdou postupně po dalších setkáních a diskuzích v menších skupinkách. Již nyní máme pár nápadů, které  by mohly vyústit v krásnou spolupráci. Jde o to naučit se nahlížet na výzkumná témata v širším rozměru, napříč obory, což je  vize nejenom ústavu CATRIN, ale i strategií velkých evropských grantů,“ řekla Poláková.

Pro Petra Tarkowského z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) bylo setkání důležité z několika důvodů. „Zaprvé jsem se ujistil při diskuzích s kolegy z ÚMTM i RCPTM, že můžeme a chceme společně realizovat aktivity, o kterých už přemýšlím delší dobu, tedy například testování biologické aktivity rostlinných extraktů nebo využití nanomateriálů k udržení mikrobiální jakosti léčebného konopí. Zadruhé jsem získal detailnější informace nejen o výzkumných oblastech kolegů z center, ale i dostupných metodách, zařízeních a přístrojích ke společnému využití. V neposlední řadě mě toto setkání přimělo přemýšlet o možné spolupráci v oblasti fytoremediace,“ prozradil Tarkowski.

Na setkání představila svůj výzkum zhruba dvacítka vědců z RCPTM, CRH i Ústavu molekulární a translační medicíny.

Autor
Martina Šaradínová
10. října 2020