CATRIN se zapojila do programu festivalu Academia film Olomouc - Catrin

CATRIN se zapojila do programu festivalu Academia film Olomouc

CATRIN se stejně jako v minulém roce stala jedním z hlavních partnerů mezinárodního filmového festivalu Academia film Olomouc a zapojila se i do programu 58. ročníku.

O vývoji genetiky, ale i možnostech současné vědy například v léčbě vzácných genetických onemocnění či například v oblasti editování genomu rostlin debatovali diváci po projekci filmu Důvěrné dějiny genu. Partnery v diskuzi jim byli prezident Evropské biotechnologické federace (EFB) a člen Vědecké rady CATRIN Jeff Cole a viceprezident EFB a vedoucí CATRIN-CRH Ivo Frébort.  

„Byl jsem velmi překvapen zájmem diváků o tuto problematiku a moc se mi líbila diskuze, v níž zazněla celá řada zajímavých dotazů. Ačkoliv genetika zaznamenala obrovský pokrok a máme informace o podobě lidské DNA i genomech některých hospodářsky významných plodin, stále nevíme mnoho o jejich fungování. Na řadu otázek vědci odpovědi teprve hledají,“ uvedl Frébort.

Do panelu Talent ve vědě, který se zaměřil na význam lídrů ve vědecké práci, se zapojila někdejší vědkyně z CATRIN Veronika Šedajová, která se nedávno vydala získávat další vědecké ostruhy na prestižní Univerzitu v Cambridge. V předtočeném videu se s hosty debaty podělila o důležité aspekty, které přispěly k rozjezdu její úspěšné vědecké kariéry. Vedle vlastního zápalu a nadšení, podpory rodiny a partnera k nim podle ní rozhodně patří i její školitelé a vedoucí. „Vždy jsem měla štěstí na vedoucí, kteří mě dokázali podpořit nejen v úspěších, ale i tehdy, když se výzkum nedařil zcela podle našich představ,“ uvedla vědkyně, která se v CATRIN podílela na řešení významných mezinárodních projektů.

CATRIN bylo vidět i v rámci doprovodného programu Věda v ulicích. Výzkumníci přímo na Horním náměstí kolemjdoucí díky názorným prezentacím a pokusům seznámili například s tím, jak genetické analýzy hmyzu mohou doplnit naše znalosti o biodiverzitě, proč je důležitý výzkum rostlin nebo jak lze nanotechnologie a nanočástice využít pro různé aplikace. Předvedli jim mimo jiné fungování šumivých tablet s nanočásticemi železa, které dokáží z vody odstranit některé nebezpečné látky, nebo nový biosenzor, jenž umí ve vodě či v mléčných výrobcích okamžitě odhalit i velmi malé zbytky antibiotik, konkrétně ampicilinu.

Autor
Martina Šaradínová
2. května 2023