Česká společnost chemická ocenila práci Radka Zbořila - Catrin

Česká společnost chemická ocenila práci Radka Zbořila

Cenu Miloše Hudlického za významnou práci publikovanou v rámci konsorcia Chemistry Europe převzal dne 30. května během zasedání hlavního výboru České společnosti chemické (ČSCh) fyzikální chemik Radek Zbořil z CATRIN Univerzity Palackého. Jeden z nejvýznamnějších českých chemiků a materiálových vědců byl korespondenčním autorem článku, v němž autoři informovali o vývoji jednoduchého elektrochemického nanosenzoru pro detekci širokospektrálního antibiotika chloramfenikolu.

„Ocenění od české chemické komunity, které schvaluje výbor České společnosti chemické, si skutečně velmi vážím. Stejně jako jakéhokoliv jiného ocenění v Česku či zahraničí. Cena ovšem patří všem spoluautorům, kterým bych chtěl za jejich práci poděkovat,“ uvedl Zbořil.

Článek, který členy ČSCh zaujal, vyšel v roce 2016 pod názvem Advanced Sensing of Antibiotics with Magnetic Gold Nanocomposite: Electrochemical Detection of Chloramphenicol v časopise Chemistry: A European Journal. Vědci při přípravě nanosenzoru využili magnetické nanostruktury v kombinaci s nanočásticemi zlata. Členy autorského týmu byli také Petr Jakubec, Veronika Urbanová a Zdenka Medříková.

„Využití nanosenzorů pro detekci chemických látek či biomolekul má široký potenciál uplatnění v environmentálních technologiích, potravinářství či lékařské diagnostice. Je to určitě jeden z progresivních vědeckých směrů, který bude v blízké budoucnosti ještě umocněn díky přístupům atomárního inženýrství. Nová generace senzorů dosáhne ještě lepších limitů detekce a vyšší selektivity s očekávaným jednoduchým technologickým řešením a velmi rychlým stanovením cílových molekul“, předpověděl vývoj oboru Zbořil, jenž je podle nedávného vydání mezinárodního žebříčku vědců Research.com nejlepším materiálovým vědcem v České republice. Opakovaně také figuroval v seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers americké společnosti Clarivate Analytics. Byl členem redakčních rad několika časopisů vydávaných společnostmi Springer Nature, Wiley či Elsevier. Jako jeden z mála českých vědců byl v loňském roce také členem hodnoticího panelu Evropské výzkumné rady v rámci evaluace prestižních ERC Advanced grantů. V minulosti za mimořádné výsledky v oblasti vědy a výzkumu obdržel také Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Cena Miloše Hudlického je udělována každoročně na návrh kteréhokoliv člena, skupiny či orgánu ČSCh. O laureátech rozhoduje redakční kruh Chemických listů, rozhodnutí schvaluje předsednictvo ČSCh.


Autor
Martina Šaradínová
31. května 2023