Díky spolupráci s CATRIN přispěje k čištění řeky v Bogotě prototyp zařízení s nanočásticemi železa - Catrin

Díky spolupráci s CATRIN přispěje k čištění řeky v Bogotě prototyp zařízení s nanočásticemi železa

Spolupráce CATRIN s Universidad Central v Bogotě, jejímž cílem je přispět k ozdravení kolumbijské řeky Bogoty znečištěné odpadními vodami z tamních koželužen, přinesla konkrétní výsledky. Díky dvouletému projektu, v němž Jan Filip z CATRIN zastává pozici supervizora, již byla v Kolumbii otestována prototypová technologie pro čištění odpadní vody v jedné z tamních koželužen. Zvolený nano-remediační systém je založený na využití nanočástic železa, což je „parketa“ olomouckých výzkumníků.

„Při průběžném hodnocení projektu jsme mohli jednoznačně konstatovat, že systém účinného čištění odpadních vod funguje velmi dobře. Zajímavé výsledky z tohoto společného výzkumu byly prezentovány i v rámci mezinárodní konference, kterou na toto téma pořádalo již tradičně několik soukromých kolumbijských univerzit. Dohodli jsme se i na další spolupráci, kdy budeme poskytovat konzultace kolumbijským studentům. Cílem je, aby se kolumbijští studenti a vědečtí pracovníci naučili využívat reaktivní nanočástice železa a zavádět je do praxe. Ostatně  jednu zkušenost už máme v tomto směru za sebou, neboť jeden z kolumbijských studentů absolvoval v CATRIN dvouměsíční stáž,“ uvedl  vedoucí skupiny Environmentální technologie v CATRIN Jan Filip.

Možnou spolupráci zástupci obou univerzit začali plánovat zhruba před pěti lety, kdy prorektor Universidad Central navštívil Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, které je dnes součástí CATRIN, a velmi ho zaujaly technologie čištění vod pomocí nanočástic železa. O jejich vlastnostech i možnostech využití pak olomoučtí vědci přednášeli na konferenci, kterou Universidad Central v Bogotě v souvislosti s jejich návštěvou uspořádala poprvé  v roce 2019.

Kožedělný průmysl v departementu Cundinamarca i celé Kolumbii vytváří řadu pracovních příležitostí, současně má ale negativní dopady na životní prostředí. Během koželužských procesů totiž vznikají odpadní vody s vysokým obsahem organických látek, nerozpuštěných látek, fenolů, chromu, organického dusíku a s vysokou salinitou, které jsou vypouštěny do řeky Bogoty bez řádného čištění. Vzhledem ke složitosti sloučenin obsažených v těchto odpadních vodách je nutné spojit několik procesů nebo systémů čištění, které umožňují jejich sanaci. Doposud používané systémy čištění jsou finančně nákladné a v některých případech vytvářejí velké množství obtížně zpracovatelného kalu.


Autor
Martina Šaradínová
11. prosince 2023