Doufám, že „mé“ nanomateriály budou užitečné - Catrin

Doufám, že „mé“ nanomateriály budou užitečné

Pochází z Ukrajiny, kde vystudoval Černovickou národní univerzitu Jurije Feďkovyče a v Ústavu fyziky polovodičů V. J. Laškarova Národní akademie věd v Kyjevě získal doktorát. Přes City University of Hong Kong se nakonec dostal do RCPTM, dnešní součásti CATRIN. Zde se Sergii Kalytchuk již deset let věnuje syntéze, charakterizaci a využití fluorescenčních uhlíkových nanočástic. Doufá, že materiály a technologie, na jejichž vzniku se podílí, budou užitečné v mnoha oblastech.

„V Hong Kongu jsme tehdy začali s výzkumem uhlíkových nanočástic a stejnou činností se zabývalo i RCPTM. Takže to pro mě byla dobrá příležitost pokračovat ve výzkumu v tomto směru,“ odůvodnil přesun na Hanou Kalytchuk. Zatímco zpočátku se k syntéze nanočástic používaly toxické prvky jako například kadmium nebo rtuť, záhy je vystřídaly netoxické prekurzory. Bylo zřejmé, že takové netoxické a biokompatibilní fluorescenční nanočástice mohou způsobit revoluci ve vědách o živých organismech a v medicíně. Právě s ní souvisí i vědcův dosavadní největší úspěch – vývoj fluorescenčního nanosenzoru na bázi uhlíkových teček pro bezkontaktní in vitro monitorování nitrobuněčné teploty.

„V mé práci mě baví vzrušení, které cítím vždy, když se mi podaří získat nanomateriály, které dosud nikdo nevyrobil. Jejich použití se neomezuje pouze na biomedicínu, ale jsou užitečné také ve fotovoltaice, fotoelektrochemii či technologiích proti padělání. Doufám, že tento výčet není zdaleka konečný,“ těší se vědec.  

V Olomouci je rád nejen díky zajímavé a různorodé práci. „Ve městě se mi žije dobře, je krásné a zároveň bezpečné. Je zde mnoho možností sportovního vyžití, rád si vyjedu na kole do blízkého okolí i dál za město, baví mě i turistika v nedalekých horách,“ doplnil.  


Autor
Martina Šaradínová
3. ledna 2023