Konference G4G byla místem intenzivních interakcí mezi vědci - Catrin

Konference G4G byla místem intenzivních interakcí mezi vědci

Nemáme čas čekat na změny, ale musíme je urychleně zavést s využitím principů bioekonomiky a cirkulární ekonomiky. I tak by se dal shrnout jeden ze závěrů mezinárodní konference Green for Good VI, kterou v Olomouci pořádala CATRIN ve spolupráci s Evropskou biotechnologickou federací (EFB) pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Vědci si vyměnili zkušenosti a nové poznatky například z oblasti rostlinné genetiky, genomiky, buněčné biologie, ale například i materiálové chemie či bioekonomiky. Současně se shodli na nutnosti prezentovat výsledky výzkumu a nové technologie veřejnosti.

Odborníci z tuzemska, Německa, Velké Británie, USA, Finska a dalších zemí se zaměřili na boj s klimatickými změnami, udržitelné zemědělství, cirkulární ekonomiku či získávání a ukládání energie v biologických systémech. Mezi přednášejícími nechyběly respektované vědecké osobnosti  včetně Alana Schulmana z Helsinské univerzity, který v současné době působí jako prezident Evropské organizace pro rostlinné vědy (EPSO), Martina Greimela – vedoucího Centra pro bioekonomiku na Univerzitě přírodních zdrojů a přírodních věd ve Vídni (BOKU), Thomase Brücka z Technické univerzity v Mnichově a řady dalších.

„Program byl velmi blízko tomu, čemu se věnuji, tedy bioekonomice. Zajímalo mě, co se tady v Olomouci děje, byl jsem ohromen, jaká je tu vědecká infrastruktura a prohlídka CATRIN byla velmi inspirativní. Vždy jsem věřil, že evropská spolupráce ve výzkumu a vědní politice je nesmírně důležitá, musíme být v kontaktu a budovat vzájemné vazby. Moc jsem si to užil a děkuji organizátorům za jejich skvělou práci,“ řekl krátce po závěrečné plenární přednášce Brück. Jak zdůraznil v svém vystoupení, vědci se musí intenzivně zapojit do řešení globálních hrozeb.  „Mým cílem bylo upozornit především na to, že nemáme čas čekat na změny. Musíme implementovat bioekonomiku, která bude založena na využití udržitelných materiálů a principech cirkulární ekonomiky. Musíme to udělat nyní, protože jinak míříme do velmi nejisté budoucnosti. Toho můžeme dosáhnout pouze mezidisciplinární spoluprací, která je zajištěna i touto konferencí,“ doplnil.

Poprvé do České republiky i Olomouce zavítal Gary Vallad z University of Florida, jenž se zaměřuje na diagnostiku a léčbu chorob běžných jak u zeleniny, tak u okrasných rostlin s důrazem na vývoj a zavádění strategií pro boj s chorobami na biologické bázi. „Jsem rád za pozvání. Mohl jsem vidět, jaké technologie, speciálně biotechnologie se objevují v Evropské unii, a prezentovat výsledky, kterých jsme dosáhli v USA v oblasti zemědělských plodin. Je skvělé vidět, jak různorodý výzkum v této oblasti probíhá,“ řekl Vallad, jehož účást na konferenci podpořilo Velvyslanectví  USA v České republice.

„Jsme pyšní, že jsme mohli sponzorovat část této konference. Je to úžasné místo, kde se mohou sejít vědci, prodiskutovat různé problémy a inovace a hledat řešení globálních problémů, ať už jde o dopady klimatických změn či otázky udržitelného zemědělství či životního prostředí,“ řekla zemědělská atašé Velvyslanectví USA v Berlíně Kirsten Luxbacher.

Na konferenci se představilo i Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK), které akci podpořilo i finančně.  „Olomoucký region není jen o tvarůžkách, ale také o excelentním výzkumu, třeba právě v oblasti biotechnologií. Rolí našeho inovačního centra je propojovat různorodé světy, veřejného výzkumu a akademického prostředí se světem inovativního businessu,“  odůvodnil podporu ICOK krajský RIS3 manažer Tomáš Dostál.

Konference se uskutečnila ve dnech 12. až 15. září. Kromě přednášek byly součástí i panelové debaty, posterová sekce nebo exkurze do laboratoří CATRIN. Konference se uskutečnila rovněž s podporou projektu Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií,reg. číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Autor
Martina Šaradínová
19. září 2022