Michal Langer uspěl v soutěži Cena Jean-Marie Lehna - Catrin

Michal Langer uspěl v soutěži Cena Jean-Marie Lehna

Třetí místo v letošním ročníku Ceny Jean-Marie Lehna, kterou francouzské velvyslanectví spolu se společností Solvay oceňuje mladé vědce v oblasti chemie, získal za svůj výzkum doktorand Michal Langer. V soutěži představil možnosti modelování nanočástic pomocí výpočetní chemie, včetně výzkumu zaměřeného na uhlíkové tečky. Spolu s doktorandem ocenění obdržel i jeho školitel Michal Otyepka z CATRIN.

„Ocenění mého výzkumu považuji za obrovský úspěch. Přece jen se jedná o celonárodní soutěž, do níž se mohli přihlásit všichni doktorandi z vysokých škol a institucí spadajících pod Akademii věd České republiky, kteří se věnují výzkumu v oboru chemie. Jsem vděčný svému mentorovi za to, že mě zapojil do jeho excelentního týmu, za možnost pracovat na projektech úrovně celosvětové vědy i celkovou snahu mě posouvat vědecky dále. Tato zkušenost mě motivuje nadále pracovat na svém profesním růstu,“ uvedl Michal Langer, PhD student oboru Fyzikální chemie. Velkým zážitkem pro něj bylo i setkání s Jean-Marie Lehnem, nositelem Nobelovy ceny z roku 1987 za supramolekulární chemii, jenž slavnostní předávání cen dne 30. září moderoval.

Mladý vědec v soutěži představil modelování fyzikálně-chemických vlastností nanomateriálů pomocí superpočítače. „Pro popis systémů z oblasti nanosvěta využíváme různé pokročilé teoretické přístupy, jako jsou molekulově dynamické simulace, výpočty založené na časově závislé teorii funkcionálu hustoty nebo Monte-Carlo simulace trasování světla. Modeloval jsem i interakci bakteriální membrány s nanostříbrem navázaným na povrch kyanografenu nebo jsem počítal kvantovou účinnost solárních koncentrátorů,“ přiblížil svoji práci Langer.

Hlavní část soutěžní prezentace ale patřila příběhu zkoumání uhlíkových teček. „Mimo jiné jsme ukázali roli výpočetní chemie v odhalování tajemství nanosvěta. Díky ní a také v úzké spolupráci s naším experimentálním týmem jsme objasnili jev zhášení fluorescence uhlíkových teček při fázovém přechodu voda/led,“ doplnil výpočetní chemik, který je spoluautorem několika článků publikovaných v prestižních odborných časopisech.

Vzájemnou několikaletou spolupráci oceňuje i školitel Michal Otyepka. „S velkou radostí vítám první úspěchy svého studenta a věřím, že ani zdaleka nejsou poslední. Michal si velmi rychle osvojil širokou škálu náročných výpočetních a simulačních přístupů, které dovolují porozumět neobvyklému chování nanomateriálů. Nedávno jsme získali projekt v superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě, který dovolí Michalovi dále pokračovat v jeho výzkumu. Bez přístupu ke špičkovým superpočítačům by totiž jeho výzkum nemohl být vůbec realizován. Těším se na Michalovy další úspěchy a ještě jednou mu gratuluji,“ uvedl Michal Otyepka.

V prestižních vědeckých cenách, které organizuje Velvyslanectví Francie v České republice, v minulosti uspěly i tehdejší mladé vědecké naděje Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), které je dnes součástí CATRIN. Před pěti lety Markéta Paloncýová potvrdila svoji erudici v oblasti výpočetní chemie třetím místem v soutěži o Cenu Josepha Fouriera. Navíc získala i speciální cenu IT4Innovations. Jejím školitelem byl rovněž Michal Otyepka. Druhé místo v klání o Cenu Jean-Marie Lehna obdržela Kateřina Holá.

Autor
Martina Šaradínová
4. října 2021