Mini grant Aurora přispěje k navázání spolupráce - Catrin

Mini grant Aurora přispěje k navázání spolupráce

Navázaní partnerství s univerzitami na Slovensku, ve Velké Británii a Německu a vytvoření týmu pro případný společný výzkum v oblasti proteinového inženýrství je hlavním cílem mini grantu Aurora, jehož hlavní řešitelkou je Lenka Dzurová z CATRIN. Projekt, který potrvá dva a půl roku, by měl zvýšit šance vědců v dalších grantových výzvách a posílit evropskou univerzitní alianci.

Pro vzájemnou spolupráci si mladá vědkyně vybrala zahraniční partnerské instituce, které se stejně jako její mateřské pracoviště zabývají problematikou proteinového inženýrství. Vedle Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích se jedná rovněž o University of East Anglia ve Velké Británii a University Duisburg-Essen v Německu.

„Hlavním úkolem je navázat minimálně se dvěma z těchto partnerů spolupráci, z níž bychom mohli následně těžit při plánování dalších aktivit.  Ať už by se jednalo o výměnu znalostí nebo přístrojů či výměnné pobyty vědců. Ideálním výstupem grantu by měl být společný výzkumný projekt,“ uvedla Dzurová, která řešení projektu zahájila letos v září.

Vědecko-technologický park v Košicích, jenž je vysokoškolským ústavem tamní univerzity, se mimo jiné věnuje vývoji a popisu peptidů využitelných v medicíně. Partneři v Německu a Velké Británii disponují velkými multioborovými týmy, které dokáží danou problematiku zpracovat z nejrůznějších úhlů pohledu. Hlavním tématem vědců z CATRIN jsou v tomto projektu rekombinantní proteiny, hlavně peptidy. Jedná se o antimikrobiální látky, které mají potenciál pro využití v medicíně jako léčiva, případně jako náhrada antibiotik.

Projekt nazvaný Protein engineering in the collaboration with appropriate Aurora Partner Universities uspěl v konkurenci 27 žádostí. Pro Lenku Dzurovou to je první projekt, v němž je hlavní řešitelkou. „I když se jedná o poměrně malý grant, jsem ráda, že jsem ho získala. Příprava byla poměrně náročná už proto, že probíhala během mé rodičovské dovolené.  Je to určitě nová zkušenost, kterou využiju v budoucnu,“ doplnila vědkyně.

V pilotní výzvě na Univerzitě Palackého bylo k financování vybráno 18 podaných mini grantů s celkovou dotací více než 1,6 milionu korun. Financování těchto projektů hrazených přímo ze zdrojů rektorátu poslouží k dalšímu posílení Aliance Aurora a bude přímo přínosem pro zúčastněné akademiky.

Univerzita Palackého v Olomouci vstoupila do mezinárodní univerzitní aliance Aurora, která sdružuje devět výzkumných univerzit napříč celou Evropou, na konci loňského roku. Mezi partnery patří například amsterdamská Vrije Universiteit, islandská University of Iceland, rakouská Universität Innsbruck či dánská Copenhagen Business School. Kromě nich se nového projektu účastní také univerzity z Velké Británie, Německa, Španělska a Itálie. Všechny zúčastněné školy se intenzivně zaměřují zejména na témata udržitelného rozvoje a dalších aktuálních otázek včetně klimatických změn či digitalizace.


Autor
Martina Šaradínová
19. října 2021