Mladá vědkyně se připojila k mezinárodní iniciativě na podporu nových technik šlechtění rostlin - Catrin

Mladá vědkyně se připojila k mezinárodní iniciativě na podporu nových technik šlechtění rostlin

Do iniciativy GeneSprout, která sdružuje mladé vědce z oblasti rostlinného výzkumu, se připojila Nikola Kořínková z výzkumné skupiny Rostlinná genetika a inženýrství CATRIN. V mezinárodní iniciativě, jejímž hlavním cílem je podpora a propagace nových technik šlechtění rostlin, je jedinou českou zástupkyní.

Foto: Viktor Čáp

„GeneSprout sdružuje mladé vědce, kteří vědí, že nové techniky šlechtění, zejména CRISPR, nabízejí velké možnosti při řešení otázky, jak do budoucna zajistit udržitelnou produkci potravin. Sami s těmito metodami pracujeme, ale aby měl náš výzkum smysl, musí najít využití v praxi. Stávající evropské regulace nových genomických metod v Evropě tomu ale brání, což je pro nás velmi demotivující. Proto je jedním z našich cílů snaha být hlasem mladých rostlinných vědců při tvorbě politiky týkající se nových technik šlechtění rostlin v Evropě,“ objasnila Kořínková.

Mladí vědci jsou si velmi vědomi skutečnosti, že pro přijetí nových metod genetických úprav rostlin je potřeba komunikovat s veřejností a nabídnout jí dostatek relevantních informací. Proto iniciativa hodlá vytvořit srozumitelné a přístupné informační platformy pro všechny zájemce. Aktivní je mimo jiné na sociálních sítích. Na tento segment činnosti se zaměřuje i Nikola Kořínková.

„Na internetu koluje celá řada zavádějících informací nebo dokonce lží. Musíme vysvětlit rozdíl mezi původními GMO a novými metodami šlechtění rostlin, které jsou vlastně velmi podobné procesům probíhajícím v přírodě. Do rostlin se při nich nevkládají cizorodé genetické informace a v porovnání s klasickými postupy lze vyšlechtit rostliny s požadovanými vlastnostmi rychleji a s menším dopadem na životní prostředí.  Bez těchto znalostí mohou lidé snáze podléhat dezinformacím, proto jsem se rozhodla s osvětou pomoci,“ doplnila Kořínková.

Iniciativa GeneSprout vznikla na konci roku 2018. Informace o ní naleznete na https://www.genesproutinitiative.com/.


Autor
Martina Šaradínová
30. května 2023