NanoLumCat Ostrava přilákal světovou špičku nanomateriálové vědy - Catrin

NanoLumCat Ostrava přilákal světovou špičku nanomateriálové vědy

Přední materiálové vědce přilákal workshop NanoLumCat Ostrava – Revealing the Future of Light Transformation, jenž dnes odstartoval v národním superpočítačovém centru IT4Innovations na VŠB-TUO za účasti odborníků z Itálie, Německa, Španělska, Polska, Slovenska, Číny, ČR a dalších zemí. Společným jmenovatelem jejich třídenního setkání budou uhlíkové tečky a jednoatomární katalýza pro obnovitelné zdroje energie. Své síly při pořádání vědeckého workshopu spojily VŠB-TUO a CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci. Akce se koná pod záštitou projektu SAN4Fuel a programu Global Experts.

„Cílem setkání špiček v daném oboru je odhalit nejnovější pokroky ve výzkumu uhlíkových teček a jednoatomární katalýzy a nastartovat novou éru ve výzkumu a vývoji technologií v oblasti nanomateriálů pro udržitelný rozvoj. Jsem velmi rád, že pozvání přijaly významné vědecké osobnosti jak z oblasti teoretické, tak experimentální chemie. Můžeme tak pokrýt velmi širokou oblast výzkumu od návrhů, přes syntézu a charakterizaci materiálů až po konkrétní aplikaci v oblasti medicínského zobrazování, zdrojů světla a fotokatalýzy,“ uvedl jeden z hlavních organizátorů akce Michal Otyepka.

Účastníci se mohou těšit například na přednášku jednoho z předních světových vědců v oblasti časově rozlišené spektroskopie – Dirka M. Guldiho, jenž v současné době působí jako profesor na Univerzitě Friedricha Alexandera v německém Erlangenu-Nürnbergu a zaměřuje se zejména na vývoj materiálů na bázi uhlíku, jako jsou fullereny a uhlíkové tečky, které jsou využitelné pro sběr slunečního záření.

Chirální uhlíkové tečky budou ústředním tématem přednášky Andreye Rogache, experta na syntézu, sestavování a optickou spektroskopii koloidních polovodičových a kovových nanokrystalů a jejich hybridních struktur a jejich využití pro aplikace související s energetikou. Profesor Rogach pracuje na City University of Hong Kong a na VŠB-TUO je ústřední osobností grantu programu Global Experts s názvem Experimentální a teoretické studie luminoforů s chirálními uhlíkovými tečkami emitující blízké infračervené záření.

O uhlíkových strukturách s „více či méně“ aktivními kovy bude hovořit profesor anorganické chemie Univerzity v Terstu Paolo Fornasiero, který je také členem řešitelského týmu projektu SAN4Fuel. Z téže univerzity přijel i Michele Melchionna, mezi jehož výzkumné zájmy patří racionální sestavování nanohybridních materiálů pro heterogenní katalýzu, zejména pro katalytické procesy související s energetikou (fotokatalýzu a elektrokatalýzu) a heterogenní katalýzu pro organickou syntézu se zaměřením na pochopení vztahu struktura/aktivita.

Přednášky kolegů, kteří se věnují zejména experimentům, organicky doplní příspěvky z oblasti návrhu a teoretického popisu vlastností uhlíkových nanomateriálů. Přední odbornice na interakci světla a molekul, profesorka Vídeňské univerzity Leticia Gonzáles, bude hovořit o tom, jak lze počítat optické vlastnosti molekul. Její přednášku doplní i řada příspěvků mladých kolegyň a kolegů z mnoha evropských zemí.

„Workshop má opravdu skvělé obsazení, mnozí z přítomných vědců patří ve svých oborech k nejcitovanějším ve světě. Podobný úspěch by nebyl možný bez předchozí dlouhodobé spolupráce a řady společných výsledků jak v rámci CATRIN, tak i pod záštitou Materials-Envi Lab na VŠB-TUO,“ uvedl další z organizátorů a hlavní řešitel projektu SAN4Fuel Štěpán Kment.

Workshop se uskuteční do středy. Kromě přednášek a diskuzí program zahrnuje také prohlídku IT4Innovations a Materials-Envi Lab v Centru energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO.


Autor
Martina Šaradínová
8. dubna 2024