Pavel Banáš povede CATRIN i v dalším období - Catrin

Pavel Banáš povede CATRIN i v dalším období

Ředitel Pavel Banáš zůstává v čele CATRIN. Vedením  vysokoškolského ústavu jej do konce roku 2024 pověřil rektor UP Martin Procházka na základě výběrového řízení, v němž dosavadní ředitel zvítězil.

„Bude mi ctí v následujícím období nadále řídit a rozvíjet vysokoškolsky ústav CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci. V uplynulém roce a půl se nám povedlo vybudovat zcela novou součást naší univerzity a již v takto krátkém období jsme zaznamenali celou řadu mimořádných úspěchů. Mimo významné vědecké úspěchy, mezi které beze sporu patří například na naší univerzitě historicky první prvoautorský článek v prestižním časopise Science, je třeba zmínit i vysokou grantovou úspěšnost,  mimo jiné dvacetiprocentní úspěšnost ve výzvách programu Horizon 2020/Horizon Europe včetně získání prestižních projektů ERC a EIC. Nic z toho by nebylo možné dosáhnout bez obětavé a profesionální práce zaměstnanců CATRIN,“ řekl Banáš.

Připomněl, že v následujícím období CATRIN čeká celá řada výzev. „Kromě dokončení procesu vypořádaní režimu užívání budov a majetku UP užívaných zaměstnanci CATRIN nás hned příští rok čekají výzvy spojené s ukončením velkých OP VVV projektů a předpokládaným navýšením cen energií. CATRIN již dnes směřuje mezi nejvýznamnější výzkumné instituce  v ČR i Evropě a v následujícím období bude mou prioritou tento trend udržet,“ doplnil.

Pavlu Banášovi skončilo první funkční období na konci června. Rektor UP proto vyhlásil výběrové řízení. Výběrového pohovoru se v polovině června zúčastnili dva zájemci. Většina komise (9 z 13) navrhla na post ředitele CATRIN docenta Banáše, a to buď jako jediného kandidáta (7 z 13), nebo prvního (2 z 13).


Autor
Martina Šaradínová
10. července 2022