Pevnost poznání ukáže hady, štíry, pavouky i světlušky - Catrin

Pevnost poznání ukáže hady, štíry, pavouky i světlušky

Několik desítek nejrůznějších druhů plazů, obojživelníků a bezobratlých živočichů se o víkendu 26. a 27. března zabydlí v Pevnosti poznání Univerzity Palackého, kde se již pošesté uskuteční akce Odpudiví, nebo kouzelní. Na programu pro širokou veřejnost se budou podílet i vědci z CATRIN.

Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si entomologické sbírky zaměřené především na druhovou rozmanitost brouků. Sbírky obsahují velké množství čeledí včetně nejstarších, které jsou na Zemi více než 300 milionů let. Příchozí uvidí jedny z největších brouků či brouky v jantaru starém 99 milionů let. Velkým lákadlem budou chovné kolonie světlušky větší, na kterých vědci provádějí výzkum.

„Připravujeme ukázky metod sběru hmyzu. Od jednodušších, jako je například exhaustor či smýkač, až po například Malaiseho pasti. Návštěvníci si dále budou moci vyzkoušet prosívání zeminy a lov hmyzu,“ přiblížil aktivitu Michal Motyka ze skupiny Biodiverzita a molekulární evoluce CATRIN.

Lidé se mohou těšit rovněž na největšího evropského ještěra – ještěrku perlovou, nejdelšího hada České republiky – užovku stromovou a celou řadu bezobratlých živočichů – tropické šváby, brouky, dravé ploštice – zákeřnice, štíry, sklípkany, suchozemské stejnonožce a mnoho dalších.

„Pokusíme se, i přes v lidech mnohdy vžitý odpor, ukázat jedinečnost těchto zajímavých zvířat,“ láká na program zoolog Pavel Javůrek, který pracuje v olomoucké Zoologické zahradě.

Přednášky v rámci akce Odpudiví, nebo kouzelní

(Ne)zvaní hosté našich domácností

sobota a neděle 26. a 27. března, 14.00, přednáškový sál

Přednáší: Bc. Miroslav Vaverka, Mgr. Pavel Javůrek (pracovníci Zoo Olomouc, nadšení chovatelé, vystudovaní ekologové a zoologové)

V domácnostech se můžete potkat s celým spektrem zvířat, která ne vždy rádi vidíme. V přednášce společně s posluchači pronikneme do malého domácího safari a představíme si jeho nezvané obyvatele, kteří nám však nemusí nutně škodit.

Ostrov Nová Guinea pohledem entomologa

sobota a neděle, 26. a 27. března, 16:00, přednáškový sál

Přednáší: Michal Motyka Ph.D., Mgr. Dominik Kusý

Tématem přednášky bude představení našeho výzkumu na Papui-Nové Guineji, bude to kombinace cestovatelské a populárně naučné přednášky.

https://www.pevnostpoznani.cz/pevnost-poznani-ukaze-hady-stiry-pavouky-i-svetlusky-objevi-se-take-brouk-v-jantaru-starem-miliony-let/


Autor
Martina Šaradínová
24. března 2022