Profesor Hobza slaví jubileum, Univerzita Karlova ho ocenila zlatou medailí - Catrin

Profesor Hobza slaví jubileum, Univerzita Karlova ho ocenila zlatou medailí

Jeden z nejcitovanějších českých vědců, výpočetní chemik Pavel Hobza, který vedle Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR působí rovněž na Univerzitě Karlově a v CATRIN, dnes slaví významné životní jubileum. Při této příležitosti mu nejstarší tuzemská univerzita udělila Zlatou pamětní medaili.

„Profesora Hobzu jsem poznal jako mladý vědecký pracovník na katedře fyzikální chemie a jako kolegu, který vnesl na Univerzitu Palackého ducha světové vědy snoubeného s lidskou noblesou a důstojností. Během posledních více než patnácti let formoval studenty a jejich rozhled prostřednictvím uchvacujících přednášek Současné chemie, na které zval významné vědecké osobnosti. Jsem přesvědčen, že Univerzita Palackého dluží panu profesorovi Hobzovi mnohé za svůj rozvoj v oblasti fyzikální a teoretické chemie. Dnes pan profesor Hobza patří k vědeckým oporám CATRIN a je mi ctí, že právě on se stal v září minulého roku prvním zaměstnancem CATRIN,“ uvedl ředitel CATRIN Pavel Banáš.

Pavel Hobza byl  osm let členem Vědecké rady Univerzity Palackého a 12 let členem Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP, kde byl profesorem fyzikální chemie. Proslulý byl jeho přednáškový cyklus Současná chemie pro studenty i veřejnost. Během 14 ročníků svoji práci i dobrodružství vědy olomouckému publiku přibližovali například kardiochirurg Jan Pirk, zakladatel tuzemské dětské onkologie Josef Koutecký, psychiatr Cyril Höschl, egyptolog Miroslav Bárta, chemici Rudolf Zahradník, Josef Michl, biochemik Jan Konvalinka, astronom Jiří Grygar, fyzik Pavel Jelínek a řada dalších.

„Bylo mi ctí s profesorem Hobzou spolupracovat jak na půdě katedry fyzikální chemie, tak i nyní v CATRIN. Díky jeho zapojení se podařilo získat a udržet habilitační a profesorské řízení ve fyzikální chemii a následně vychovat celou novou generaci fyzikálních chemiků. Rád bych mu poděkoval za všechno, co pro rozvoj Univerzity Palackého vykonal, a popřál mu hodně zdraví a entuziasmu do dalších let. Jsem přesvědčen, že profesor Hobza má před sebou ještě mnoho nepopsaných stránek, které musí být doplněny do učebnic fyzikální chemie,“ řekl na adresu oslavence Michal Otyepka.

Renomovaný chemik je vzorem i pro dalšího z mladších kolegů, Radka Zbořila. „Je to člověk, který umí ve vědě nacházet nová a velmi silná témata a dokáže je maximálně vytěžit. Navíc umí pro věc nadchnout mladé lidi. Mám ho celoživotně rád i proto, že nekecá a pracuje. Neznám jiného vědce, který by měl takovou kombinaci vlastností,“ uvedl Zbořil.

Profesor Hobza je dlouholetým profesorem fyzikální chemie na Karlově univerzitě, je rovněž externím členem Vědecké rady UK. V Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vede skupinu Nekovalentní interakce.  Světovou proslulost získal díky objevu nepravé vodíkové vazby. K jeho dalším významným vědeckým počinům patří objasnění role patrových interakcí v DNA a proteinech a také vysvětlení úlohy disperzní energie v biomakromolekulách. Je držitelem řady ocenění, mimo jiné je laureátem nejvýznamnějšího českého ocenění za vědu Česká hlava. Opakovaně figuroval v prestižním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers.


Autor
Martina Šaradínová
21. října 2021