Vědci odhalili nové generace suprastuktur z uhlíkových nanoteček - Catrin

Vědci odhalili nové generace suprastuktur z uhlíkových nanoteček

Výzkumníci z Univerzity v Terstu, Univerzity Friedricha Alexandera v Erlangenu-Norimberku (FAU) a Českém institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého učinili významný pokrok v nanotechnologiích. Z uhlíkových nanoteček (CNDs) vytvořili suprastuktury s dosud nevídanou molekulární kontrolou.

V nedávné studii tým Maurizia Prata a Dirka M. Guldiho  představil nové syntetické strategie pro selektivní funkční úpravu uhlíkových nanoteček (CNDs), což představuje významný průlom v nanotechnologiích a vědě o materiálech. „Použili jsme komplexní sadu technik organické chemie k zavedení specifických funkcionalit na povrch CNDs. Následně jsme jednotlivé CNDs kovalentně spojili do suprastuktur pomocí „klikací chemie“ (z angl. click chemistry), čímž jsme dosáhli dosud nevídané molekulární přesnosti,“ vysvětlil Maurizio Prato z Univerzity v Terstu.

Tento průkopnický výzkum nejenže zlepšuje porozumění funkcionalitám povrchu CNDs, ale také otevírá cestu pro vývoj pokročilých materiálů s na míru šitými vlastnostmi. „Výsledné suprastuktury prokazují pozoruhodné fotofyzikální vlastnosti, což umožňuje optickou komunikaci v jejich excitovaném stavu. To otevírá nové možnosti pro aplikace v řadě oborů, od katalýzy a syntézy solárních paliv po čištění odpadních vod,“ dodal Dirk M. Guldi z FAU. Předložená studie podle něj představuje významný krok k složité přípravě nanoarchitektur a znamená úsvit nové éry nanotechnologie.

Výsledky byly publikovány v časopise Angewandte Chemie v článku s názvem Syntetické strategie pro selektivní funkční úpravu uhlíkových nanoteček umožňují opticky komunikující suprastuktury;


Autor
Martina Šaradínová
2. února 2024