Vědci vyvíjejí systém pro včasnou a snadnou detekci Alzheimerovy choroby - Catrin

Vědci vyvíjejí systém pro včasnou a snadnou detekci Alzheimerovy choroby

Vývoj rychlého, spolehlivého, finančně dostupného a digitálně podporovaného systému pro včasné odhalení Alzheimerovy choroby je hlavním úkolem čtyřletého evropského projektu 2D-BioPAD z programu Horizon Europe, který koordinuje Český institut výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého. Díky podpoře ve výši téměř šest milionů eur se do výzkumu zapojí 11 partnerů z osmi zemí, CATRIN je jediným tuzemským zástupcem. Projekt nedávno slavnostně odstartoval v řecké Soluni.

„Využijeme naše dlouholeté zkušenosti s nejmodernějšími 2D materiály včetně grafenu a jeho derivátů, které by mohly přispět k zvýšení citlivosti a účinnosti senzorického systému. Cílem je detekovat současně až pět biomarkerů Alzheimerovy choroby v krvi. K tomu bude k dispozici uživatelsky přívětivá mobilní aplikace, která poskytne zdravotníkům výsledky v reálném čase. Počítáme také s využitím umělé inteligence (AI) k optimalizaci systému,“ uvedl hlavní koordinátor projektu Aristeidis Bakandritsos z CATRIN.

Podle něj vývoj zařízení reaguje na současnou poptávku po POC analyzátorech (z anglického point-of-care), které umožňují velmi rychlé vyšetření pacienta přímo v místě, kde se o nemocného pečuje. Funkčnost systému ověří dvě klinické pilotní studie, které se uskuteční ve třech evropských klinických centrech. Do konsorcia jsou zapojeny univerzity, výzkumné instituce, zdravotnická zařízení i firmy z Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Irska a Španělska. Jako jeden z klíčových členů iniciativy Graphene Flagship je 2D-BioPAD součástí rozsáhlé sítě akademických a průmyslových subjektů, které přispívají k posílení strategické autonomie Evropy v oblasti technologií založených na grafenu a dalších 2D materiálech.

Slavnostní zahájení projektu hostilo prestižní Centrum pro interdisciplinární výzkum a inovace (CIRI) na Aristotelově univerzitě v Soluni. Na tomto setkání se sešli všichni partneři projektu, aby diskutovali o svých rolích, povinnostech a ambicích pro úspěšné dosažení vytyčených cílů. Mezi partnery nechybí ani Katalánský institut pro nanovědy a nanotechnologie (ICN2), s nímž a dalšími partnery výzkumníci z CATRIN vyvíjejí díky dalšímu mezinárodnímu projektu biosenzor na monitorování účinnosti léčby dětského nádorového onemocnění – neuroblastomu.

Alzheimerova choroba je chronické neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje zejména starší osoby, ale může se vyskytovat i u mladších jedinců. Je to vážné onemocnění, jež zásadním způsobem ovlivňuje život pacienta i jeho rodiny a představuje významný zdravotní a sociální problém. Proto probíhá rozsáhlý výzkum a snaha o zlepšení diagnostiky a léčby této choroby, a to i na úrovni mezinárodní spolupráce, aby se minimalizoval její dopad na společnost.

Webové stránky projektu: https://www.2d-biopad.eu

Seznam partnerů


Autor
Martina Šaradínová
23. října 2023