Workshop nastínil možnosti další spolupráce s IT4Innovations - Catrin

Workshop nastínil možnosti další spolupráce s IT4Innovations

Uhlíkové tečky, jedny z nejvíce studovaných nanomateriálů současnosti, byly ústředním tématem společného setkání CATRIN a IT4Innovations národního superpočítačového centra s názvem  Workshop on Future of Carbon Dots, který se uskutečnil u ostravských hostitelů. Vědci představili výsledky mnohaletého výzkumu publikované často v prestižních časopisech, které se zaměřují na design, syntézu a zejména využití těchto materiálů.

Uhlíkové tečky mají řadu unikátních vlastností, mezi něž patří vysoká stabilita, biokompatibilita, nízká toxicita a především intenzivní fotoluminiscence. Díky tomu jsou předurčeny pro široké  využití od medicíny až po optoelektroniku.  

„Výzkum uhlíkových teček jsem do Olomouce přinesl přibližně před patnácti lety na základě spolupráce s kolegy z Cornell University a partnery z Řecka a pořád mě tyto ultramalé objekty hmoty nepřestávají fascinovat. V průběhu mnoha let jsme pochopili řadu vlastností uhlíkových teček a dokázali je využít pro řadu aplikací v medicíně, katalýze či energetice. Výpočetní popis a design těchto materiálů ve spolupráci s experimentálními vědci může otevřít další netušené možnosti, což je dle mého názoru jeden z hlavních závěrů workshopu,“ řekl Radek Zbořil, který řídil jednu z programových sekcí workshopu.

Obdobně hodnotil setkání i vedoucí druhé sekce Michal Otyepka. „Věřím, že workshop ukázal nové cesty pro spolupráci a nastínil možnosti, jak můžeme využít vzájemných synergií,“ uvedl.

Podle ředitele IT4Innovations Víta Vondráka se spolupráce s CATRIN, původně postavená především na využívání výpočetních kapacit ostravského vědeckého centra, výrazně zintenzivnila v roce 2021.

„S novým vedením Laboratoře modelování pro nanotechnologie Michalem Otyepkou a s jejím dalším rozšiřováním o nové členy výzkumného týmu s výraznou orientací na výpočetní chemii, se CATRIN stala přirozeným partnerem pro spolupráci v oblasti materiálových věd a nanotechnologií. Ukazuje se rovněž, že provázání know-how IT4I v oblasti HPC a AI se zkušenostmi týmů z CATRIN v oblastech vývoje nových nanomateriálů, postupů pro jejich racionální návrh či počítačových simulací biomolekul přináší úspěchy a zajímavé vědecké výsledky. Pevně věřím, že další významné vědecké výsledky vzejdou i na poli výzkumu uhlíkových teček, jimž se věnoval tento workshop,“ uvedl Vondrák.

Autor
Martina Šaradínová
4. května 2023