Ivo Frébort - Catrin

Ivo Frébort

Narozen 1965; Mgr. v oboru Analytická chemie 1989, Univerzita Palackého v Olomouci; Ph.D.
v oboru Biochemie 1992, Masarykova univerzita Brno; Ph.D. v Bioresources Science 1997, Tottori University, Japan; postdok University of Tübingen, Germany 2001; profesor v oboru Biochemie, Univerzita Palackého v Olomouci, od 2005; hostující profesor Osaka University 2007.

Ivo Frébort je zakladatelem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a v letech 2010 až 2022 jeho ředitelem. Je členem Výkonného výboru Evropské biotechnologické federace (od 2012) a od roku 2020 viceprezidentem EFB. V letech 2014-2018 byl děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Od roku 2020 do března 2024 byl vedoucím CATRIN – CRH, kde také vede výzkumnou skupinu Rekombinantní proteiny.

Jeho výzkumné zaměření zahrnuje široké spektrum oborů jako enzymologii, molekulární biologii a biochemii, a to s důrazem na hormonální metabolismus v rostlinách a jeho možné biotechnologické aplikace včetně klonování a přípravy transgenního ječmene (WoS: 128 publikací, 3000+ citací, h-index: 30, 5 patentů). Přednášková činnost v předmětech Molekulární biologie a Struktura a funkce biomakromolekul.

Ivo Frébort byl hlavním řešitelem velkého infrastrukturního projektu (> 30 mil. €) financovaného ze strukturálních fondů EU a 30 dalších výzkumných projektů. V současné době je hlavním řešitelem projektu OP VVV v rámci výzvy Excelentní výzkum.

ORCID: 0000-0002-4032-4961