Lukáš Spíchal - Catrin

Lukáš Spíchal

Lukáš Spíchal působil od roku 2010 jako senior reseacher v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, od roku 2021 vede v rámci Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) – CRH výzkumnou skupinu Fenotypizace. Byl vedoucím skupiny v Laboratoři růstových regulátorů, PřF UP Olomouc a ÚEB AVČR (2005-2019). Působil také jako člen Rady Ústavu experimentální botaniky AVČR (2012-2016). V roce 2012 oceněn „The best R&D team competition“ na mezinárodním Bioforu 2012, Brno.

Jeho výzkumné zaměření zahrnuje chemickou biologii rostlinných hormonů, vývoj agrochemikálií a technologií pro regulaci růstu rostlin, high-throughput biotestování a automatizovanou fenotypizaci rostlin (WoS: 77 publikací, > 1900 citací, h-index 25, > 30 udělených patentů). Přednášková činnost v předmětech Obecná biologie a oborových seminářích na PřF UP.

Lukáš Spíchal byl dosud hlavním řešitelem a spoluřešitelem 4 národních grantů základního a aplikovaného výzkumu (GAČR a TAČR, > 50 mil. Kč). V současné době je vedoucím výzkumných programů v rámci projektů OP VVV Excelentní výzkum a ITI. V roce 2017 založil iniciativu Czech Plant Phentyping network (CzPPN), je jejím koordinátorem a českým zástupcem v Support Group ESFRI projektu EMPHASIS. Je členem technické komise CEN/TC 455 „Plant Biostimulants“ při European Standardization Committee (CEN).

Od roku 2011 se věnuje rozvoji společnosti AgroBioChem, s.r.o., spin-offem spolupracujícím s Univerzitou Palackého v Olomouci, zabývající se výzkumem a vývojem nových technologií a přípravků pro ovlivnění růstu a vývoje rostlin.

ORCID: 0000-0001-6483-8628