Petr Tarkowski - Catrin

Petr Tarkowski

Vystudoval obory Analytická chemie a Botanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia působil na Švédské zemědělské univerzitě v Umeå. V CRH pracuje od roku 2010 jako senior researcher. V roce 2015 se stal vedoucím oddělení Centrální laboratoře a podpora výzkumu a současně Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.). Věnuje se studiu přírodních látek izolovaných z rostlin a bakterií, vývoji analytických metod studia fytohormonů, jejich chemickým a biochemickým přeměnám, případně výskytu a interakcím mezi fytohormony. V poslední době se zabývá studiem konopí a konopných produktů. Je členem několika národních a mezinárodních odborných společností, vědeckých rad, autorem a spoluautorem více než 50 vědeckých prací.

Vzdělání:

 • 1999 – ukončení studia oboru Analytická chemie na PřF UP v Olomouci
 • 2003 – ukončení doktorského studia oboru Biologie na PřF UP v Olomouci
 • 2011 – habilitace v oboru Biochemie, PřF UP v Olomouci

Zaměstnání:

 • 2002 – vědecký pracovník, katedra botaniky, PřF UP v Olomouci
 • 2003 – 2005 postdoc, Umea Plant Science Centre, Umea, Sweden
 • 2006 – vědecký pracovník, katedra biochemie, PřF UP v Olomouci
 • 2007 – odborný asistent, katedra biochemie, PřF UP v Olomouci
 • 2012 – docent, katedra biochemie, PřF UP v Olomouci

Vědecké zaměření:

 • Analytické metody studia fytohormonů
 • Biosyntéza cytokininů, interakce auxin-cytokinin
 • Strigolaktony
 • Sekundární metabolity rostlin
 • publikoval > 50 odborných prací (53 záznamů na WoS; > 2300 citací, h-index 21), > 50 prezentací na konferencích

Členství:

 • Česká společnost chemická
 • Spectroskopická společnost J.M.M.
 • The Phytochemical Society of Europe
 • Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii