Tradiční konference Green for Good letos cílí na globální výzvy - Catrin

Tradiční konference Green for Good letos cílí na globální výzvy

Nejen rostlinnému výzkumu a rostlinným biotechnologiím, ale i dalším globálním výzvám současnosti se bude věnovat mezinárodní vědecká konference Green for Good VI, kterou od 12. do 15. září v Olomouci pořádá Český institut výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého spolu s Evropskou biotechnologickou federací (EFB). Odborníci z tuzemska, Německa, Velké Británie, USA, Finska a dalších zemí se zaměří na boj s klimatickými změnami, udržitelné zemědělství, cirkulární ekonomiku či získávání a ukládání energie v biologických systémech. Konference se koná pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové.

Jsme rádi, že se nám po komplikacích spojených s pandemií covid-19 podařilo navázat na předchozí tradici sahající do roku 2011 a uspořádat další pokračování konference. Sedm programových sekcí reaguje na aktuální společenské výzvy. Odborníci z daných oblastí mohou diskutovat o svých nejnovějších výsledcích, navazovat nové spolupráce. Již tradičně je jedním z důležitých poslání konference umožnit zejména mladým vědcům setkat se s autoritami v oboru,“ uvedl člen vědeckého výboru konference a viceprezident EFB Ivo Frébort.

Úvodní přednášku pronese Alan Schulman z Helsinské univerzity, který v současné době působí jako prezident Evropské organizace pro rostlinné vědy (EPSO). Jím vedená výzkumná skupina využívá genetiku, genomiku a buněčnou biologii k pochopení procesů dynamiky genomu. Spolu s kolegy se rovněž zabývá odolností vůči suchu a dalšími znaky udržitelnosti u ječmene a bobu obecného. Hlavní přednášku přednese Gary Vallad z University of Florida, jenž se ve svém výzkumu zaměřuje na diagnostiku a léčbu chorob běžných jak u zeleniny, tak u okrasných rostlin s důrazem na vývoj a zavádění strategií pro boj s chorobami na biologické bázi.

Jelikož jednou z nových oblastí, na niž na konferenci zaměříme pozornost, je bioekonomika, velmi nás těší účast Martina Greimela – vedoucího Centra pro bioekonomiku na Univerzitě přírodních zdrojů a přírodních věd ve Vídni (BOKU), který ji zastupuje v Evropské alianci univerzit pro bioekonomiku (EBU). Uvítáme mimo jiné i Petru Jorasch z belgické společnosti Euroseed, propagátorku moderních metod šlechtění rostlin a inovativních technologií,“ uvedla za organizátory Michaela Holecová z CATRIN.

Účastníci si připomenou i 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Obraz věnovaný zakladateli genetiky i další výtvarná díla inspirovaná přírodními vědami během konference vystaví Jitka Brůnová Lachmann.

Konference Green for Good VI se uskuteční v budově Právnické fakulty UP. Program je dostupný na https://www.efbiotechnology.org/G4G/programme. Konference se v Olomouci konala každé dva roky, kvůli pandemii covid-19 se naposledy uskutečnila v roce 2019.


Autor
Martina Šaradínová
9. září 2022