Two-Dimensional Chemistry towards New Graphene Derivatives - Catrin

2D-CHEM:  Two-Dimensional Chemistry towards New Graphene Derivatives

Evropská Unie
Číslo projektu: 683024

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Michal Otyepka, Ph.D.

Financování: 1.8 milionů EUR
Stránka projektu: https://2dchem.org/
Délka: 06/2016-06/2022

Projekt si klade za cíl pochopit chemická pravidla dvojrozměrného světa uhlíkových materiálů, zejména fluorografenu. Důležitým úkolem je nalézt odpověď na otázku, zda existují specifická pravidla pro chemii, která se odehrává na povrchu grafenu nebo dalších dvoudimenzionálních materiálů.

Pochopení této problematiky je nutným předpokladem pro vývoj procesů pro specifickou povrchovou modifikaci 2D materiálů a přípravu široké škály nových, superfunkčních materiálů odvozených od grafenu s požadovanými vlastnostmi. Ty bude možné následně vrstvit do struktur a vytvářet 3D materiály pro konkrétní aplikace. Uplatnění by mohly najít například v medicíně při zobrazovacích metodách nebo detekci různých biomolekul v krvi, moči nebo přímo v buňkách pacientů. Aplikace se ale nabízejí i ve spinové elektronice, ve vysokoúčinných nekovových katalyzátorech či při ukládání energie. Jako velmi slibné se ukazují nekovové magnetické 2D materiály.