Dosažení nízkých odtokových koncentrací fosforu na čistírnách odpadních vod za použití nanočástic modifikovaných materiálů - Catrin

Dosažení nízkých odtokových koncentrací fosforu na čistírnách odpadních vod za použití nanočástic modifikovaných materiálů

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Číslo projektu: FV30034

Řešitel za UP: Mgr. Jan Filip, Ph.D.
Průmyslový partner: ASIO TECH, spol. s r.o.

Financování: 330 000 EUR (UP)
Délka: 01/2018-08/2021