Elateriformní brouci jako model pro studium evoluce neotenie - Catrin

Elateriformní brouci jako model pro studium evoluce neotenie

Grantová agentura České republiky
Číslo projektu: CSF Standard (22-35327S)

Hlavní řešitel: prof. Ing. Ladislav Bocák Ph.D.

Financování: ~274 400 EUR
Délka: 01/2022-12/2024