Elateriformní brouci jako model pro studium evoluce neotenie - Catrin

Elateriformní brouci jako model pro studium evoluce neotenie

Grantová agentura České republiky
Číslo projektu: 22-35327S

Hlavní řešitel: prof. Ing. Ladislav Bocák Ph.D.

Financování: 6 860 000 CZK
Délka: 01/2022-12/2024