Functionalized graphenes for ink technologies - Catrin

GRADINK:  Functionalized graphenes for ink technologies

Evropská Unie
Číslo projektu: 101137959

Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

Financování: 150 000 EUR
Délka: 10/2023-03/2025