Genová banka - základní kámen pro záchranu biodiverzity: vývoj nových technologií pro digitalizaci a automatizaci procesů skladování genetických zdrojů rostlin - Catrin

Genebank 5.0:  Genová banka – základní kámen pro záchranu biodiverzity: vývoj nových technologií pro digitalizaci a automatizaci procesů skladování genetických zdrojů rostlin

Technologická agentura ČR
Číslo projektu: SS06020208

Hlavní řešitel za UP: Mgr. Pavel Mazura, Ph.D.
Spoluřešitel za VURV Genobanka Praha:  Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.

Financování: 9 000 000 CZK (UP)
Délka: 04/2023-12/2025