NANO4TARMED: Advanced hybrid theranostic nanoplatforms for an active drug delivery in the cancer treatment - Catrin

NANO4TARMED: Advanced hybrid theranostic nanoplatforms for an active drug delivery in the cancer treatment

Horizon 2020 - REA
Číslo projektu: H2020-WIDESPREAD-2020-5: 952063

Hlavní řešitel: RNDr. Václav Ranc, Ph.D.

Financování: 745 000 EUR
Stránka projektu: https://nano4tarmed.com/
Délka: 01/2021-12/2023