NanoEnviCZ II: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost - Catrin

NanoEnviCZ II: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

MŠMT – Velké výzkumné infrastruktury
Číslo projektu: LM2018124

Řešitel za UP: Mgr. Petr Jakubec, PhD.
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i.)

Financování: 700 000 EUR
Délka: 01/2020-12/2022