Nanoměřítkové mapování chemických reakcí řízených multi-metalickými plasmonickými nanostrukturami - Catrin

Nanoměřítkové mapování chemických reakcí řízených multi-metalickými plasmonickými nanostrukturami

Grantová agentura České republiky
Číslo projektu: 22-26416S

Hlavní řešitel: Alberto Naldoni, Ph.D.

Financování: 8 836 000 CZK
Délka: 01/2022-12/2024