Nanotechnologie pro budoucnost - Catrin

Nanotechnologie pro budoucnost

MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000754

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Michal Otyepka, Ph.D.

Financování: ~13 milionů EUR
Délka: 01/2018-12/2022

Projekt Nano4Future počítá s vývojem nanotechnologií se zásadním společenským dopadem v oblastech zlepšení kvality životního prostředí, lidského zdraví i obnovitelných energetických zdrojů. Zaměří se také na vývoj nových superfunkčních nanomateriálů s mimořádnými magnetickými, optickými a katalytickými vlastnostmi nebo využití odpadních surovin pro výrobu nanomateriálů. Tyto materiály budou vědci testovat v řadě aplikací zahrnujících například nové technologie pro čištění vod a ochranu životního prostředí nebo produkci a uchování vodíkové energie. Součástí projektu bude i studium podstaty uhlíkových nekovových magnetů nebo využití nanomateriálových senzorů pro analýzu procesů na úrovni jediné buňky, což má velký potenciál využití v lékařské diagnostice i terapii. Díky finanční podpoře bude nakoupena nová technika včetně skenovacího elektronového mikroskopu s vysokým rozlišením s fokusovaným iontovým svazkem (SEM-FIB), který umožní detailně studovat vnitřní strukturu materiálů. RCPTM již disponuje jedním z nejvýkonnějších transmisních elektronových mikroskopů s možností přesného chemického mapování nebo skenovacím tunelovým mikroskopem pracujícím v režimu vysokého vakua, který dovoluje nahlédnout dokonce do sktruktury a elektronických vlastností molekul. Mimo jiné se tak RCPTM může stát předním evropským mikroskopickým centrem. Výzkumné programy povedou odborníci nejen z tuzemska, ale i z USA, Hongkongu nebo Itálie. Projekt navíc předpokládá zapojení 12 nových špičkových vědců převážně ze zahraničí. Získané finanční prostředky by měly také směřovat k výraznému posílení mobility a zahraniční spolupráce. Účast na řešení výzkumných aktivit projektu přislíbily špičkové týmy například z Japonska, USA, Norska, Číny, Izraele, Jižní Korey a Německa. Současně projekt upevní postavení RCPTM v již existujících velkých vědeckých kolaboracích, například v evropské laboratoři částicové fyziky CERN nebo v observatoři Pierra Augera v Argentině.