Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie - Catrin

Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie

Technologická agentura České republiky
Číslo projektu: TACR (FW01010183)

Řešitel za UP: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Partneři: NenoVision s.r.o., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií

Financování: ~280 000 EUR (UP)
Délka: 04/2020-03/2023