Plasmonická katalýza s nanokrystaly nitridu titanu pro udržitelné chemické reakce - Catrin

Plasmonická katalýza s nanokrystaly nitridu titanu pro udržitelné chemické reakce

Grantová agentura České republiky
Číslo projektu: GAČR Standardní (20-17636S)

Hlavní řešitel: Alberto Naldoni, Ph.D.

Financování: ~260 000 EUR
Délka: 01/2020-12/2022