Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje - Catrin

Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje

MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827

Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph. D.

Délka: 03/2018-06/2023

Cílem projektu je podpora výzkumu v oblasti biotechnologií, pořízení nových přístrojů, přijetí vědeckých posil a spolupráci s vědeckými pracovišti v zahraničí. Úkolem výzkumníků Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum je dospět k novým poznatkům a technikám, jež umožní šlechtění hospodářsky významných plodin s vyššími výnosy a větší odolností vůči nepříznivým klimatickým podmínkám, zejména suchu. Zaměří se na studium regulace růstu a výnosu i utváření vlastností a znaků a stresové adaptace rostlin, které jsou hlavním potravinovým zdrojem lidstva. Výsledky laboratorního výzkumu v oblasti genetiky, molekulární biologie a biochemie budou schopni poměrně rychle ověřovat pokusy v růstových komorách, ve skleníku a následně i přímo na poli.

Projekt přinese i nové přístrojové vybavení včetně sekvenátoru DNA nejnovější generace, fluorescenčního mikroskopu se super vysokým rozlišením pro studium buněčného jádra rostlin či bezpilotního vrtulníku s leteckým skenerem, který vyhodnotí rychlost a míru růstu biomasy porostu v polních podmínkách. Posílí také vazby na partnerská špičková vědecká centra ve Velké Británii, Švédsku, Španělsku, Francii, USA i Saudské Arábii.