Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn - Catrin

Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn

Grantová agentura České republiky
Číslo projektu: GAČR Standardní (21-05339S)

Řešitel za UP: Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
Partneři: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Karlova

Financování: ~80 000 EUR (UP)
Délka: 01/2021-12/2023