Syntéza na površích a charaketrizace polyradikálních molekul - Catrin

Syntéza na površích a charaketrizace polyradikálních molekul

Grantová agentura České republiky
Číslo projektu: 23-05486S

Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

Financování: 6 600 000 CZK (UP)
Délka: 01/2023-12/2023