Vývoj hybridní magnetické složky na bázi nanočástic oxidů železa pro nahrazení pevných permanentních magnetů využívaných v magnetických uzávěrech - Catrin

Vývoj hybridní magnetické složky na bázi nanočástic oxidů železa pro nahrazení pevných permanentních magnetů využívaných v magnetických uzávěrech

Technologická agentura České republiky
Číslo projektu: TACR (FW01010267)

Řešitel za UP: Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
Průmyslový partner: GZ Allure s.r.o.

Financování: ~450 000 EUR (UP)
Délka: 01/2020-06/2023