Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME pro recyklaci sloučenin vápníku (CA++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové třtiny - Catrin

Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME pro recyklaci sloučenin vápníku (CA++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové třtiny

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015758

Řešitel za UP: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Délka: 01/2020-11/2021