Fytochemie - Catrin

Fytochemie

doc. RNDr. Petr Tarkowski, PhD.
Vedoucí skupiny
Telefon +420 585 634 677
E-mail petr.tarkowski@upol.cz
Profilová stránka

Pracovníci výzkumné skupiny Fytochemie se věnují chemické analýze rostlin a rostlinných produktů. Pomocí extrakčních a destilačních metod izolují primární a sekundární metabolity, případně prvky. Jako metody koncové analýzy používají molekulovou spektrometrii, hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem, kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii a kapilární elektroforézu v kombinaci s různými detekčními systémy (UV/VIS, MS, FL, ELSD). Takto získávají informace o obsahu prvků, malých organických kyselin, aminokyselin, mastných kyselin, cukrů, fruktanů, některých vitamínů, terpenoidů, fenolických látek, glukosinolátů, kanabinoidů, polyaminů, cytokininů a strigolaktonů v relevantním biologickém materiálu. Získaná data nacházejí uplatnění jak v oblasti základního výzkumu (biochemie a fyziologie rostlin), tak i při hodnocení kvality genetických zdrojů rostlin, rostlinných produktů pro aplikovaný výzkum či při hodnocení kvality potravin. 

Významné výsledky